Subota, 23 rujna, 2023.

Internet oglašavanje

CJENIK OGLAŠAVANJA na portalu radiosamobor.hr

Sve oglasne pozicije na portalu radiosamobor.hr možete pogledati na prikazu desno. Na svim pozicijama je izražena cijena. Sve oglasne pozicije se prikazuju na početnoj stranici radiosamobor.hr portala. Pozicije D1, D2 i D3 osim na početnoj stranici, prikazuju se i na svim stranicama portala radiosamobor.hr . Cijene su izražene u eurima, a valjane su za 30 dana oglašavanja. Na sve cijene dodatno obračunavamo PDV.

Napomena: najmanji mogući rok objave je 7 dana.

Za oglasne pozicije na određenim stranicama ili na mjestima koja nisu definirana cjenikom, kontaktirajte Marketing portala radiosamobor.hr, na broj telefona +385 (0) 1 33 36 093 ili
e-mail porukom na marketing@radiosamobor.hr.

Cjenik u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Priprema bannera za postavljanje na radiosamobor.hr

Flash banneri prilikom postavljanja na portal radiosamobor.hr postavljaju se u transparentnom modu.
To znači da će se boja Stage-a „izbiti“ i postati će prozirna. U najdonji layer potrebno je nacrtati pozadinu u obliku bannera i zadati mu željenu boju koja će biti pozadina samog oglasa. Maksimalna dopuštena veličina bannera je 40kb.

Zamjenski image (jpg, gif, png) banner
Uz svaki flash banner, potrebno je poslati i zamjenski image (jpg, gif, png) banner istih dimenzija, zbog korisnika mobilnih uređaja i korisnika koji na svojim uređajima nemaju flash player. Taj image banner biti će prikazan samo ako korisnik iz nekog razloga ne može vidjeti flash verziju oglasa.

radiosamobor.hr

U zadnjih 12 mjeseci portal radiosamobor.hr imao je 1.304.702 posjeta, pri čemu su stranice portala prikazane ukupno 7.504.170 puta. U tom periodu je na portalu kliknuto 30.192.557 puta. Mjereni period je od 1. siječnja 2022. godine do 22.prosinca 2022. godine.

Prosječna mjesečna posjećenost kreće se od 90.000 do 106.000 posjetitelja. (svi podaci i prosječne vrijednosti uzete su iz Cpanel Webalizer statistike web poslužitelja radiosamobor.hr) 22 .prosinca 2022.