Četvrtak, 23 rujna, 2021.

Impressum

Glavni urednik: Mislav Maroević

Novinari: Edi Kirschenheuter i Anja Franić – Modrić

 

NAKLADNIK

Matis d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošču za poslovne usluge. Upisano pri Trgovačkom Sudu u Zagrebu, Tt-10/13459-2

OIB: 89844134357

MBS: 080009319

Adresa sjedišta: HR-10430 Samobor, Rudarska draga 4

Adresa redakcije: HR-10430 Samobor, Mirka Kleščića 1/1

Članovi uprave: Mislav Maroević, Tuga Maroević Bajić i Enver Muminović

Temeljni kapital: 18.200 kn

Direktor: Mislav Maroević

Žiro račun: 2500009-1101150784, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6

IBAN:  HR36 2500 0091 1011 5078 4