Bio i geohazard unutar prostora grada Samobora

29. lipnja 2020.
Komentari isključeni
332 Pregleda

Naš sugrađanin dipl. ing geologije Ivan Opić poslao nam je tekst koji prenosimo u cijelosti, a u kojem aktualizira moguća rizična bio i geo stanja unutar prostora grada Samobora.

“Sukladno stručnoj kompetentnosti i aktualnostima izazvanim geofizičkim (potres) i biološkim (korona virus) događanjima u Gradu Samoboru te njegovom okruženju slobodan sam skrenuti pozornost na potrebu promišljanja i aktivnog djelovanja iz drugih područja geo i bio hazarda.

Pojmom geohazarda obuhvaćena su sva rizična stanja, procesi i pojave koji su izazvani geo anomalnim djelovanjima unutar zadanog prostora. Rizičnost se sagledava u značajnom narušavanju postojećih „uobičajenih“ stanja te kao posljedicu čine ugroze lokalnih, regionalnih i globalnih razmjera. Posljedice ovih djelovanja uglavnom je nemoguće eliminirati, ali ih je moguće predvidjeti i za njih se odgovarajuće pripremiti. Unutar područja Grada Samobora glavne prijetnje predstavlja potencijalna opasnost od jačih potresa na što ukazuju brojna recentna potresanja tla u i oko Grada. Potencijalne i realne ugroze izazvane seizmotektonskim aktivnostima pored rušenja objekata (zgrade, prometnice, vodovodi i dr.) predstavljaju lokacije s postojećim ili potencijalnim klizištima, značajnijim linearnim pokretanjima stijenske mase (rasjedi), eventualnim urušavanjima geotehničkih objekata (Trebež, bušotine, izvori).

Svjedoci smo klimatskih promjena koje se između ostalog manifestiraju intenzivnim padalinama s velikim količinama oborina u kratkim vremenskim intervalima što ima za posljedicu bujično otjecanje s intenzivnim erozionim površinskim efektima. U tim slučajevima posebnu pažnju trebat će posvetiti eventualnim aktiviranjima postojećih i potencijalnih lokacija klizišta dodatno destabiliziranih nedavnim potresanjima. Snimkom stanja postojećih i potencijalnih lokacija visokog geohazarda moguće je pripremiti se za takove nepogode.

Trenutna rizična stanja kojima smo svjedoci ukazuju na potrebu sveobuhvatnijeg sagledavanja stvarnih i potencijalnih rizičnih žarišta svakojakih vrsta i intenziteta.

Sukladno iznesenom predlaže se pristupiti izradi:
Snimke stanja vitalnih objekata, procesa i pojava suvremenim GIS alatima.
Cilj ove grupe aktivnosti bio bi izraditi ažurne, aktualne i širem krugu korisnika dostupne podloge za operativna i upravljačka djelovanja.
Urediti fond kartografskih podloga te avio i satelitskih scene s upotrebljivim recentnim geovizualnim sadržajima.
Prikupiti i urediti fondovsku i znanstvenu građu odgovarajućih tematskih sadržaja koja se odnosi na šire gradsko područje.
Pristupiti izradi inženjersko geološke karte šireg gradskog prostora.
Izraditi uvid u stanje brojnih višenamjenskih bušotina i piezometara, te iste valorizirati sa stanovišta potencijalnog dobra od opće koristi.
Za prisutne i potencijalno nove antropogene objekte sagledati rizike izraženijih seizmotektonskih aktivnosti.
Objediniti rezultate istraživanja današnjeg stanja okoliša te iste učiniti dostupnim široj zainteresiranoj javnosti

Opća dobrobit rezultata predloženih aktivnosti odnosi se između ostalog na operativnije komuniciranje gradskih stručnih tijela sa Županijom, Vladom i EU. Promtna snimka stanja prostora obuhvaćena pojmom geohazarda izgrađena za vrijeme krize podlogom je i drugim brojnim aktivnostima u recentnom i post kriznom razdoblju.

Bio hazardi zauzima posebno mjesto u slučaju apokaliptičnih stanja koja se mogu dogoditi, a mi smo danas svjedoci da je to moguće i relativno „lako“ za očekivati. Podlogu analizi biohazarda između ostalog tvore stanja kvalitete vodnih sadržaja izvora i potencijalnih bušotina (dubokih) u slučaju nemogućnosti uporabe postojećih vodocrpilišta. Procjena kvalitete lokalnih vodovoda i prirodnih izvora te monitoring bakteriološkog i geokemijskog sadržaja od posebnog su značaja u slučaju incidentnih stanja u okruženju.

U okviru ove grupe aktivnosti čini mi se neophodnim popratiti reakciju odlagališta bezopasnog otpada Trebež na najnovija seizmotektonska događanja. Ocjena stanja hidroloških i ekoloških procesa i pojava u neposrednom okruženju odlagališta, na osnovu monitoringa i trenutne snimke stanja, značajno bi pomogla spoznavanju bio i geohazarda.

Realizacija predloženih aktivnosti zahtjeva značajan organizacijski, financijski i kadrovski angažman. Na navedenoj problematici neophodno je što prije se angažirati kako nas ne bi iznenedilo neko novo geodjelovanje” – poručuje dipl. ing. geologije Ivan Opić.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.