Komunalac kreće s odvozom biootpada

27. veljače 2020.
Komentari isključeni
1.018 Pregleda

Samoborski Komunalac kreće s odvozom biootpada s kućnog praga u gradskim četvrtima Južno naselje, Giznik-Anindol, Podložnice i Kolodvorsko naselje – Sajmište.
Odvoz biootpada obavljat će se jedanput tjedno, svakog petka, počevši od 6. ožujka, a miješani komunalni otpad odvozit će se utorkom. Korsnicima u kućanstvima podijeljeni su spremnici za biootpad. Višestambene zgrade u Ulici Matijaša Korvina i Ulici 9. svibnja koristit će polupodzemne kontejnere za biootpad, koje mogu početi koristiti od 1. ožujka.

Višestambenim zgradama, koje koriste više od jednog kontejnera za miješani komunalni otpad, dio kontejnera bit će prenamijenjen i označen za biootpad, dok će višestambenim zgradama, koje koriste jedan kontejner za miješani komunalni otpad, biti dodijeljeni dodatni spremnici za biootpad.

U spremnik za biootpad dozvoljeno je odlagati kuhinjski otpad (ostatke od čišćenja voća i povrća, talog od kave, vrećice čaja, ostatke kruha, ljuske jajeta), otpad iz vrta (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, pokošenu travu, zemlju iz lončanica) i ostali biootpad (piljevinu, koru drveta, papirnate maramice, pepeo drvenog ugljena).

Zbog sanitarno higijenskih razloga, iz Komunalca mole korisnike da biootpad u spremnik odlažu u papirnatim vrećicama ili biorazgradivim vrećicama, a nikako u plastičnim vrećicama. Za lakši početak odvajanja, korisnicima će biti dostavljene besplatne biorazgradive vrećice, a ubuduće će ih moći kupiti u supermarketima i drogerijama. Cijena usluge odvoza otpada ostaje nepromijenjena – istaknuli su u Komunalcu.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.