Sustav Civilne zaštite dobiva na značaju

25. veljače 2020.
Komentari isključeni
433 Pregleda

Na svom sinoćnjem zasjedanju svetonedeljski gradski vijećnici većinom glasova prihvatili su prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada u ovoj godini. Gradonačelnik Dario Zurovec kratko je istaknuo da je ovo samo privremena izmjena i dopuna programa s obzirom na prebacivanje sredstava na Vodoopskrbu i odvodnju za izvedbu radova u pojedinim ulicama, a zbog raspisanog natječaja LAG-a Sava na koji se neke ulice planiraju prijaviti, pa je bilo potrebno prvotno osigurati sredstva u proračunu i stoga su te ulice uvrštene u plan gradnje.

Jednoglasno su privaćene prve izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Novaka.

Vijeće je dalo jednoglasnu suglasnost gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. -Ovaj sporazum – rekao je Dario Zurovec – zahtijeva od pristupnika da izrade procjene rizika i osjetljivosti na učinke klimatskih promjena. Glavni cilj izrade ovakve procjene je određivanje tipa i razmjera rizika analizirajući potencijal opasnosti i procjenu ranjivosti koja može predstavljati prijetnju za ljude, imovinu, resurse i okoliš. Potpisivanjem ovog Sporazuma, jedinice lokalne samouprave pridružuju se združenoj inicijativi gradonačelnika za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, kojoj je cilj do 2030. godine smanjiti emisije CO2 i ostalih stakleničkih plinova za 40 posto.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za 2020. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste skupine birača zastupljenih u Gradskom vijeću, zatim prijedlog odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje u 2020. godini i prijedlog odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Svete Nedelje u 2020. godini uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač. Nakon kraće rasprave ove točke dnevnog reda su prihvaćene.

Objedinjene su posljednje točke dnevnog reda, prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Svete Nedelje za 2019. godinu i prijedlog Plana razvoja sustava svetonedeljske civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Izradom planskih dokumenata koji proizlaze iz Procjene rizika od velikih nesreća za grad Svetu Nedelju redefinirane su postojeće snage sustava civilne zaštite koje kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu stupanj spremnosti zadržavaju na prihvatljivoj razini. Vijećnica Vesna Filipović (HDZ) zatražila je objašnjenje nedavno iznesenih tvrdnji na društvenim mrežama, a nastavno na ostavku zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Svete Nedelje Alena Vojvodića. Dobila ga je od zamjenice gradonačelnika Marije Hršak, ujedno i načelnice stožera Civilne zaštite Grada Svete Nedelje koja je istaknula kako joj je iznimno drago da je shvaćena važnost i uloga sustava Civilne zaštite na području grada te da se podigla razina svijesti i samih pripadnika operativnih snaga kao i pripadnika općih postrojbi o načinu, djelovanju i povezanosti samog sustava. Vezano uz ostavku zamjenika Alena Vojvodića, dogradonačelnica Hršak je rekla kako je na posljednjoj velikoj vježbi koju je provela Civilna zaštita Grada Svete Nedelje bilo vidljivo da se dogodila pogreška u komunikaciji u vrhu organizacijskih snaga Civilne zaštite i Stožera. “Upravo na toj vježbi je bilo vidljivo kako tadašnji moj zamjenik nije stajao na dobroj strani, nije bio konstruktivan niti je kao stručna osoba iskoristila alate koji su bili adekvatni za određene trenutke same vježbe. Nitko, uključujući i mene, ne dovodi u pitanje kompetenciju gospodina Vojvodića na tom području. On je mlad i perspektivan čovjek kojemu je potrebno još malo iskustva. Civilnoj zaštiti je potreban netko tko će moći upravljati ljudskim resursima u zahtjevnim situacijama, a ne osobe koje unose nemir i svađu na prostore gdje za to nema potrebe niti mjesta” – naglasila je zamjenica gradonačelnika Marija Hršak. Nakon podulje rasprave, prijedlozi ovih odluka prihvaćeni su većinom glasova.

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.