Svetonedeljski proračun za 2019. godinu zaustavljen na 99 milijuna kuna

28. prosinca 2019.
Komentari isključeni
1.097 Pregleda

Gotovo četiri sata trajala je današnja rasprava svetonedeljskih gradskih vijećnika o 20 točaka dnevnog reda ovog subotnjeg zasjedanja, posljednjeg u ovoj godini. Uz raspravu o rebalansu proračuna i njegovih projekcija za 2020. i 2021. godinu, raspravljalo se i o sedmim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada te o trećim izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja. Vrijeme je utrošeno i na raspravu o izmjeni planova o davanju koncesija u ovoj i sljedećoj godini te u trogodišnjem razdoblju kao i na razmatranje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u Svetoj Nedelji. Uz to, na dnevnom redu sjednice svetonedeljskih vijećnika bili su i prijedlozi o osnivanju ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja te Ustanove za upravljanje gradskim nekretninama. Sve to prihvaćeno je većinom glasova vladajuće koalicije dok je HDZ-ova oporba uglavnom bila suzdražana, ali je glasala i protiv novopredloženog osnivanja ustanova.

Proračunske teme i prateće izmjene u komunalnim programima prošle su uz konstataciju gradonačelnika Daria Zurovca da se radi o poravnanju stavki na kraju godine, tj. o tehničkom rebalansu proračuna. Pročelnica za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač podsjetila je na višak prihoda od 30 milijuna kuna koji je kumuliran tijekom godina i prenesen u proračun za 2020. godinu, a izglasan na prethodnoj sjednici te naglasila da 28 milijuna kuna od toga čine nenamjenski prihodi, a ukazala je i raspodjelu tog viška u proračunu. Ovu godinu Grad Sveta Nedelja završit će s 99 milijuna kuna na računu što je za 26 posto manje u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna za 2019.

To je opozicijske redove, u prvom redu HDZ-ove vijećnike Vesnu Filipović i Damira Halužana u većoj, a Jozu Vrdoljaka i Marijana Vojvodića u manjoj mjeri ponukalo da kao i na prethodnoj sjednici ukažu na nerealno planiranje prihodovne strane proračuna, odnosno njegovo friziranje s tvrdnjom da će se isto to dogoditi i na kraju tek dolazeće 2020. godine s novim proračunom. -Sad je jasno zašto se prije rebalansa važećeg izglasavao novi proračun – rekla je Vesna Filipović. Damir Halužan je ustvrdio da neutrošeni i preneseni višak čini trećinu realnog svetonedeljskog proračuna čime su investicije zakinute za 50 posto, pa bi bolje bilo – rekao je Halužan – da se to podijelilo udrugama. HDZ-ovci su posebno ukazali na smanjenje prihoda od poreza na dohodak s provotno planiranih 91 milijun kuna na ostvarenih 70 milijuna kuna, kao i realizaciju projekata s 38,7 milijujna kuna u odnosu na planiranih 65,9 milijuna kuna. -Porast je jedino zabilježen kod rashoda za 10 novozaposlenih ljudi u gradskoj upravi – dometnuo je Halužan.

RIMČEV KAMPUS, GEOTERMALNA VODA I ŠIROKOPOJASNI INTERNET

Nakon stručnog obrazloženja Dunje Ožvatić iz Urbanističkog instituta Hrvatske i Sandre Jakopec iz tvrtke APE, svetonedeljsko vijeće je s 11 glasova za i 5 suzdržanih prihvatilo izmjene Prostornog plana uređenja grada te Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja. Prostorni plan se mijenja u Kerestincu kod dvorca Erdödy za potrebe proizvodnog i razvojno-istraživačkog kampusa tvrtke Rimac Automobili, zatim za nastavak istraživanja bušotina termalne vode također u Kerestincu te za omogućavanje razvoja širokopjasnog interneta. Izmjenama Detaljnog plana, pak, u poslovnoj zoni Sveta Nedelja omogućit će se veća izgrađenost.

Rimac Automobili prostirat će se sa svojim sadržajima i tehnologijama koje ne onečišćuju okoliš južno od Kerestinečke ceste na oko 19 i pol hektara zemljišta. Za tzv. kompatibilne sadržaje bit će im omogućeno i koršitenje dvorca. Tu se misli na društvene prostorije, restorane, kafeterije, izložbeno-prodajne salone, trgovine, urede, pa i manji hotel, ali sve u skladu s konzervatorskim odredbama – upozorio je gradonačelnik Dario Zurovec. Ova investicija smanjit će zonu namijenjenu sportu i rekreaciji čiji će dio ponovno biti vraćen u poljoprivrednu zonu, a zamišljeno golf-igralište, primjerice, zbog smanjenja površine na samo 10 hektara, bit će pretvoreno u golf-vježbalište.

Što se bušotina u Kerestincu tiče, postojeća će se privesti eksploataciji za energetske svrhe, tj korištenje toplinske energije iz geotermalne vode za potrebe povrtlarske proizvodnje unutar postojećih staklenika. Predviđena je i izgradnja prizemne građevine iznad bušotine za smještaj opreme, a u vidu je i izgradnja transportnog cjevovoda geotermalne vode uz prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na terenu.

Elektroničke komunikacije unaprijedit će se razvojem širokopojasnog interneta, a veći dio instalacija, odnosno kablova bit će pod zemljom, a tek manji iznad zemlje – objasnio je prijepore oko toga Dario Zurovec dodavši da se neće prekapati novoasfaltirane prometnice na što su oporbeni vijećnici rekli da su u te prometnice već ugrađene cijevi za optiku te da ne vide potrebu za postavljanjem stupova za kablove.

U poslovnoj zoni Sveta Nedelja formirana je jedinstvena građevna čestica za dvije nove hale istog investitora o čemu je već bilo riječi na prethodnoj sjednici te posebne čestice za nove javne prometnice, parkiralište i zonu zaštitnog zelenila. Damir Halužan je prigovorio da se time Sveta Nedelja pretvara u industrijsku zonu Grada Zagreba, da se uzima parkiralište budućoj željeznici te da nije pravedno samo nekim, a ne svim investitorima dopuštati veću izgrađenost.

KONCESIJE ZA GOSPODARENJE OTPADOM I DIMNJAČARSKU SLUŽBU

Novim planom dodjele koncesija, što je obrazložila pročelnica svetonedeljskog Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove, Roberta Ciglar, za sljedeću godinu u vidu je davanje koncesije za gospodarenje otpadom na 10 godina, a za obavljanje dimnjačarskih poslova na 5 godina. U prvom slučaju koncesijska naknada Gradu iznosit će najmanje 2 posto od neto naplaćenih prihoda za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, a za onu drugu, dimnjačarsku, 17 tisuća kuna godišnje.

HDZ-ov Damir Halužan je pitao hoće li se i odnos s Rimcem riješiti koncesijskim ugovorom na što mu je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi odgovorio da postoje i drugi modeli rješavanja tog pitanja. Koncesiju na rok od 10 godina za gospodarenje otpadom Halužan smatra nedopustivom jer ne vidi kako će se odnos s budućim koncesionarom rješavati unutar tog vremena u kojemu već za godinu, dvije može doći do velikih promjena dogovorom Grada Zagreba i Zagrebačke županije o zajedničkom zbrinjavanju otpada. Davor Nađi je rekao da se takvim rokom i Grad, a i građani štite od mogućeg rasta cijena jednostranom odlukom koncesionara i to klauzulom koja će biti ugrađena u koncesijski ugovor.

Na to se nadovezala točka dnevnog reda kojom je predložena odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada za koju je viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Martina Fabijan rekla da se mora uskladiti s državnom uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koja je dijelom izmijenila ovlasti gradske uprave u tom segmentu i utvrdila da sada Grad određuje obveznu minimalnu cijenu ove usluge. Korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpada sada se dijele na kućanstva i ostale koji se još dijele na 7 potkategorija. Grad je sada podijeljen i na 3 područja odvoza. Prvo čine Hoto vile, drugo druge višestambene zgrade, a treće ostali. Osnovni kiriterij za obračun cijene, odnosno količine otpada koji svatko proizvodi bit će volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj njegovog pražnjenja – rekla je Martina Fabijan. Niz primjedbi na pojedine članke te odluke iznijela je vijećnica HDZ-a Vesna Filipović, koja smatra da je vaganje količine otpada najbolje rješenje za formiranje računa, mogućnost korištenja vrećica za stakleni otpad smatra kranje neprimjerenim, traži da se za samačka i staračka domaćinstva uvedu spremnici manje litraže, a u odluku unese i odšteta za oštećeni spremnik ako do oštećenja dođe postupanjem koncesionara. -Vaganje nije loše rješenje, ali poskupljuje i usporava odvoz – upozorio je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi – i dodao da račun može biti niži ukoliko se kanta ne izloži pražnjenju dok nije puna. Damir Halužan (HDZ) primijetio je da se ovom odlukom omogućuje potencijalnom koncesionaru da se razvija na teret građana, odnosno da podigne svoje cijene na račun ulaganja u sortirnicu ili nešto slično. Davor Nađi je rekao da je odluka samo temelj za sklapanje ugovora kojim se takve stvari dodatno razrješuju.

KULTURNI CENTAR I USTANOVA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Većinom glasova, uz protivljenje oporbe, na sjednici Gradskog vijeća Svete Nedelje odlučeno je da se u Svetoj Nedelji osnuju Kulturni centar i Ustanova za upravljanje gradskim nekretninama. Povod za osnivanje Kulturnog centra je u prvom redu plan uređenja prostora za osnivanje i smještaj gradske knjižnice, što je Gradu i zakonska obaveza. Na njegovom bi čelu, do raspisivanja natječaja, privremeno kao ravnatelj bio Robert Maračić, sadašnji predsjednik svetonedeljske Zajednice kulturno-umjetničkih udruga. Osnivanjem Kulturnog centra – navedeno je u gradonačelnikovom obrazloženju – institucionaliziralo bi se kulturno djelovanje na području grada koje se sada isključivo temelji na amaterizmu – te otvorila mogućnost širenja kulturne ponude i kulturnih sadržaja.

-Dok nemamo knjižnicu, muzej, dvoranu za kulturna događanja, dakle prostor, ljudstvo i sredstva, ne treba nam ovakve ustanove – reagirala je vijećnica Filipović. Nadodala je da boljim vidi rješenje u zapošljavanju čovjeka koji bi se u okviru Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu, bavio kulturom.

Ustanova za nekretnine imala bi, uz ravnatelja, i upravno vijeće. Vijećnik Halužan je u pogledu osnivanja te ustanove pitao što će raditi taj ravnatelj i njegovo upravno vijeće, hoće li on biti i domar te hoće li postojeći gradski domar ostati samo u zgradi gradske uprave ili će biti prebačen na rad u tu novu ustanovu.

GRAD – PRIJATELJ DJECE UZ PROBLEME S PRIJEVOZOM

Vijećnica Nezavisne liste Drage Prahina, Sabrina Pejić, izložila je na ovoj sjednici postupak kojim je Sveta Nedelja, u kojoj živi oko 4 tisuće djece i mladih do 18 godina života, stekla status Grada – prijatelja djece.

U aktualnom satu sjednice za riječ se javio samo vijećnik HDZ-a Marijan Vojvodić ukazavši na drastično smanjenje broja polazaka autobusa na liniji za Autobusni kolodvor otkako je otvoren novi rotor i ustvrdio da zbog toga svetonedeljska djeca dugo moraju čekati autobus, pa su prisiljena boraviti po kafićima. Gradonačelnik Dario Zurovec je odgovorio da su pritužbe građana na to odmah proslijeđene prijevoznicima koji su, kako je rekao, na njih odgovorili prilično nejasno, a na njih je, kao monopoliste, teško utjecati, tim više što te linije prema Zagrebu održavaju na temelju državnih dopusnica. -Stanje bi se trebalo popraviti uvođenjem javnog gradskog prijevoza na području Svete Nedelje – zaključio je Zurovec.

Vijećnici opozicije još su rekli da su materijale za ovo zasjedanje primili dan prije u 14 sati što su ocijenili nedopustivim.

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.