Gradski proračun rebalansom uvećan za 3, 8 milijuna kuna

7. studenoga 2019.
Komentari isključeni
883 Pregleda

Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Samobora, vijećnici su većinom glasova prihvatili drugi rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna. Time je gradski proračun uvećan za 3,8 milijuna kuna pa su ukupni prihodi i rashodi za ovu godinu planirani s 268 milijuna kuna.

“Od prvog rebalansa donesenog prije 4 mjeseca promijenili su se prioriteti , ali i visine prihoda i rashoda pa je ovim izmjenama i dopunama proračuna predložena promjena 512 proračunskih stavki od ukupno 1690 stavki, a što dovodi do povećanja ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za ukupno 3, 8 milijuna kuna te sada proračun iznosi nešto više od 268 milijuna kuna” – rekao je pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić naglasivši kako su zaključno s 31. rujnom bitno porasli prihodi Grada.

“Prihodi su iznosili preko 161 milijun kuna, a što je 16% više nego u istom razdoblju pošle godine, a rashodi su ostvareni sa 142 milijuna kuna tj. 5 % više, a tom razlikom između prihoda i rashoda u iznosu od gotovo 19 milijuna kuna, pokriven je manjak iz prethodnog razdoblja te je stvorena solidna baza za rad do konca ove fiskalne godine za sve proračunske korisnike” – rekao je pročelnik Radovanić naglasivši kako su prihodi od poreza na dohodak značajno veći, a rast se očekuje i do konca godine.

Rebalansom su smanjeni planirani prihodi od komunalnog doprinosa za 2 milijuna kuna , a od komunalne naknade za pola milijuna kuna, a prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića je manji za 200 tisuća kuna, a porez na tvrtku se smanjuje u prihodu za 30 tisuća kuna, zbog naplate ovrha itd.

“Plan rashoda je ujednačen i tih rashoda je najviše u Upravnom odjelu za gospodarstvo i razvoj u iznosu od 1, 6 milijuna kuna. Poticaji za zapošljavanje su povećani za 100 tisuća kuna, za Mali tehnopolis sredstva su uvećana za 264 tisuće kuna.

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti sredstva su povećana za 719 tisuća kuna, od čega je preko 285 tisuća kuna za subvencije prijevoza srednjoškolaca, 125 tisuća kuna povećano je za socijalne programe, 600 tisuća kuna predviđeno je za javnu rasvjetu, a za gradnju mreže vodoopskrbnih objekata 150 tisuća kuna, dok su sredstva za jamstvenu pričuvu smanjena za 150 tisuća kuna” – rekao je u svom izlaganju pročelnik Radovanić te zaključio kako je rebalansom pokriven deficit te da je Grad sada u značajnijem suficitu te da će se takav trend nastaviti i do konca godine.

Nezadovoljstvo rebalansom izrazio je vijećnik HDZ-a Vladimir Skendrović. Rekao je kako je vidljivo da je povećan najizdašniji prihod proračuna, a to je od poreza na dohodak, no to je pripisao odlukama koje se donose na nacionalnoj razini. “Ponavlja se da se pored značajnijeg povećanja prihoda planirani komunalni projekti neće realizirati , jer proračun nije realno planiran ” – naglasio je Vladimir Skendrović.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je kako se ne može reći da se proračun Grada Samobora dobro puni zahvaljujući državnoj politici , jer država je poreznom reformom gradu uzela veliki dio prihoda od poreza na dohodak, čak dodatnih 30 milijuna kuna, no unatoč tome, rekao je Stanec, za razliku od nekih drugih gradova, Samobor je i u tom dijelu ostvario višak od 9,5 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu i to zahvaljujući raznim mjerama, od onih za zapošljavanje, preko ulaganja u kapitalnu imovinu pa do toga da Samobor i dalje privlači nove stanovnike činjenicom da nema prireza.

To je potvrdio i pročelnik za financije Željko Radovanić rekavši kako država ničim nije pridonijela tome što Grad dobro posluje. “Prodaja nekretnina, naseljavanje, zapošljavanje, povećanje plaća” – pridonijelo je porastu prihoda od poreza na dohodak, a Grad je nizom mjera stvorio uvjete za taj rast – zaključio je Radovanić.

Gotovo bez rasprave većinom glasova su prihvaćene izmjene i dopune u Programima koji se vezuju uz druge Izmjene i dopune proračuna, od izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i vodnih građevina, preko javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, do mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma i Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora.

Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog da se Komunalcu daje 10% za poslove naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, zatim donošenje Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture, Izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista u našem gradu, do davanja prava služnosti na javnom dobru tele operaterima, HEP-u te Radio klubu Samobor.

Izvješće koje sadrži stručnu analizu zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja opravdanih razloga za pokretanje postupaka za izradu i donošenje prostornih planova i njihovih izmjena također su vijećnici podržali, a pročelnik Marinko Džepina je pojasnio kako je u proteklih godinu dana zaprimljen 81 zahtjev za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja, a u postupak izmjena krenut će se, nakon što budu donesene VII. Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije.

Vijećnici su raspravu poveli oko davanja suglasnosti Ustanovi Sportski objekti Samobor za sklapanje Dodatka ugovora o podzakupu poslovnog prostora sa Sportskim klubom Stars.

Dodatkom tog ugovora traži se da se se podzakupniku za godinu dana produlji rok za ishođenje potrebnih dokumenata za legalizaciju i izvođenje radova na zakupljenim teniskih terenima , rukometnom i košarkaškom igralištu uz OŠ Bogumila Tonija.

Ugovorom između Ustanove Sportski objekti Samobor i Sportskog kluba Stars podzakupnik se obvezao vlastitim sredstvima od dana sklapanja Ugovora, u roku od 6 mjeseci izraditi teniski teren s umjetnom podlogom, natkriti šatorom aluminijske konstrukcije s duplom ceradom te prenamijeniti teniski zid i izgraditi padel igralište. Na vanjskim rukometnom igralištu postaviti podlogu od umjetne trave i isto ograditi, te na košarkaškom igralištu postaviti plastificiranu podlogu za igru „ulične košarke“.

No, kako sve nije napravljeno u navedenom roku, zbog opravdanih razloga, tvrdi podzakupnik, sada traži produljenje za dovršetak radova za godinu dana. Kao razlog neizvršavanja ugovornih obveza naveden je vremenski period koji je potreban za objedinjavanje tri susjedne čestice u vlasništvu škole koje su predmet podzakupa, legalizacija postojećeg objekta, izrada Idejnog projekta, ishođenje uvjeta gradnje, izrada Glavnog projekta, ishođenje građevinske i uporabne dozvole.

Zamolbu Sportskog kluba Stars razmotrilo je Upravno vijeće Ustanove Sportski objekti Samobor te je jednoglasno zaključilo da se ta zamolba prihvati te da rok za dovršetak radova bude 2. listopad 2020. godine.

Naime, kako je spomenula vijećnica Matilda Labaš Purić na adrese vijećnika stiglo je pismo obitelji Bertalanić u kojem ukazuju na to da sve što je podzakupac do sada napravio da je napravljeno bez potrebnih dozvola.

Vladimir Skendrović je rekao kako je taj Ugovor štetan te da se šlampavo krenulo u realizaciju cijelog tog projekta, jer sada se postavlja puno pitanja i mnoge stvari nisu izvedene kako je bilo prezentirano kada se potpisivao ugovor. Naveo je kako su određene pritužbe imali i građani, a veznao za održavanje privatnih zabava zbog kojih se produžuje vrijeme korištenje prostora.

Vijećnica Irena Franceković ukazla je na to kako je glavna stavka Ugovora prekršena jer radovi nisu napravljeni u zadanom roku, a sada se traži i Dodatak ugovoru.

Ravnatelj Ustanove SOS, Vladimir Čerkez rekao je kako ishođenje brojnih dozvola traje te da ne ovisi samo o podzakupniku i da je on do sada napravio sve što je mogao. Što se tiče pritužbi građana, rekao je Čerkez, da je na teren u više navrata izašlo više različitih inspekcija te da niti jedna nalaz nije bio negativan, jer da je radovi bi bili zaustavljeni.

Na koncu su vijećnici većinom glasova dali suglasnost Ustanovi Sportski objekti Samobor za sklapanje Dodatka ugovora o podzakupu poslovnog prostora sa Sportskim klubom Stars.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluke kojom su određene pravne osobe od interesa za sustav Civilne zaštite Grada te izvješća o radu dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor, a koja su obrazložile ravnateljice Sandra Ivanuš i Martina Trošelj te za rad vrtića dobile pohvale vijećnika.

Iduća sjednica Gradskog vijeća, ujedno i posljednja u ovoj godini, održat će se 12. prosinca – najavio je predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.