Predavanje o senzornoj integraciji i razvoju djece

25. listopada 2019.
Komentari isključeni
351 Pregleda

Centar inkluzivne potpore IDEM, udruga koja na području Grada Samobora djeluje proteklih 19 godina, priprema za ponedjeljak, 28. listopada, predavanje na temu “Uvod u senzornu integraciju i važnost za razvoj djeteta”. Predavanje će biti održano na Odjelu za djecu i mlade Gradske knjižnice Samobor s početkom u 18 sati.

Udruga radi na ostvarenju dva cilja: sudjeluju u otkrivanju djece s posebnim potrebama te neposredno rade s djecom s posebnim potrebama, provodeći stručnu i psihosocijalnu pomoć u učenju te edukacijsko-rehabilitacijske programe i kreativne aktivnosti. Nositelji aktivnosti su stručnjaci različitih profila: učiteljica razredne nastave, psiholog, po dva pedagoga, socijalna pedagoga i logopeda, jedan Montessori pedagog, dva radna terapeuta i jedan kineziolog.

Programi koje udruga provodi su podrška provedbi integracije i inkluzije djece s posebnim potrebama u društvo, koji se sastoji od podprograma rana intervencija, poticanje razvoja kognitivnih sposobnosti, rad s darovitom djecom, te program rada logopeda, kao i program rada s djecom iz autističnog spektra.

Svi zainteresirani dobro su došli na predavanje u ponedjeljak u 18 sati na Odjelu za djecu i mlade Gradske knjižnice Samobor.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.