Slavku Lovasiću i Dragi Maroviću nagrade za životno djelo

12. rujna 2019.
Komentari isključeni
1.352 Pregleda

Ovogodišnji dobitnici Nagrade za životno djelo grada Samobora bit će primarijus doktor Slavko Lovasić, liječnik obiteljske medicine i dugogodišnji ravnatelj samoborskog Doma zdravlja, kojega je kao svog najdugovječnijeg volontera predložilo Gradsko društvo Crvenog križa i Drgautin Marović, sportaš, sportski djelatnik, učitelj i trener, pokretač motocross sporta u Samoboru, kojega je predložio Samoborski športski savez. Tako je danas, uz 15 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana, odlučilo Gradsko vijeće Samobora. Za nagradu je bilo predloženo još četvero kandidata (Vladimir Paar, Alojz Gross, Dragutin Maji Vlahović i Grozdana Korpar), a Odbor Gradskog vijeća za dodjelu nagrada i priznanja vijećnicima je predložilo ovu dvojicu jer se u jednoj godini, prema pravilniku o nagrađivanju, mogu dodijeliti samo dvije takve nagrade.

HDZ-ov vijećnik Vladimir Skendrović je rekao da ne vidi koje su to zasluge za Samobor kod akademika Paara, kojega je predložila Hrvatska demokratska zajednica, manje mjerljive i prepoznatljive u odnosu na druge kandidate, pa je to usporedio s prepoznatljivošću ličkog sela Smiljana za koje nitko ne bi ni čuo da nije Nikole Tesle. Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić je odgovorio da se u prvom redu gledalo što je, kako i koliko svaki predloženi kandidat neposredno učinio za Samobor što, opet, ničim ne umanjuje ni istaknuti doprinos Vladimira Paara.

Vijeće je s 20 glasova za i 2 protiv odlučilo i o petero dobitnika Nagrade grada Samobora za prošlogodišnje zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja i drugih područja društvenog života. To su, između 19 predloženih kandidata, promicateljica samoborske starine i utemeljiteljica Udruge Etno fletno Marija Lindić, poznati i svestrani samoborski kulturni djelatnik Zoran Perović iz ogranka Matice hrvatske Samobor, Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor, jedna od najaktivnijih u rješavanju pitanja mladih na području Samobora, najagilniji aktivist Mjesnog odbora Celine Božidar Laušin te Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor, koji je svojim akcijama u samo pet godina rada ostavio prepoznatljiv pečat u sportskom životu Samobora.

Nekoliko prijedlagatelja s raznih strana založilo se za to da i samoborska udruga Hrvatski 2cv Citroen klub dobije nagradu za organizaciju i provedbu 23. svjetskog susreta spačeka u Samoboru, ali je pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove, Valentina Horvat, obrazložila da se ovogodišnje nagrade dodjeluje za dostignuća u prošloj, a ne u ovoj godini koja još traje.

Samoborskom Komunalcu Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave povjerilo obavljanje dimnjačarskih djelatnosti jer s postojećim koncesijama izdanim dimnjačarskim obrtima zadnjih godina ima dosta problema.

Svoja ulaganja u energetsku obnovu zgrade i izgradnju nadstrešnice u Osnovnoj školi Mihaela Šiloboda u vrijednosti od milijun i 400 tisuća kuna te doprojektiranje, dodatna ulaganja i opremu za kino dvoranu Pučkog otvorenog učilišta Samobor u ukupnoj vrijednosti od 8 milijuna i 600 tisuća kuna, Grad Samobor će odlukom Vijeća isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga i prenijeti svojim proračunskim korisnicima jer je to u stvarnosti njihova imovina. Vladimir Skendrović je primijetio da su ulaganja u obnovu kino dvorane bila nesrazmjerna planiranima i zatražio da mu se specificira koja je to oprema nabavljena u vrijednosti od 906 tisuća kuna.

Zbog uštede novca namijenjenog ulaganjima u školstvo gradski su vijećnici većinom glasova prihvatili da se pola milijuna kuna prenamijeni za uređenje prostora u Područnoj školi Celine i to zbog povećanog broja tamo upisanih učenika.

POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA I STRATEŠKI RAZVOJ

Nakon kraće rasprave o stručnosti i radnom iskustvu predloženih kandidata, koju su potaknuli HDZ-ovi vijećnici Vladimir Skendrović i Franjo Bedeničić, a kratko obrazložio zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, u Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovani su Krunoslav Znika kao predsjednik te Miljenko Beljak, Stjepan Kozlina, Ivan Horvat, Branimir Šiljak, Natko Gaberc, Ivan Kruhan i Nikola Stić kao članovi.

Imenovano je i staro-novo Povjerenstvo za izradu strateškog programa razvoja grada, ovaj put za razdoblje 2020.-2025. godina, kojemu je kao 18. član, na prijedlog vijećnika Vladimira Skendrovića, pridodan vijećnik Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365, Damir Skok. Iako je gradonačelnik Krešo Beljak potaknuo vijećnike da u to povjerenstvo predlože i Vladimira Skendrovića, ovaj to nije prihvatio, pa je sve ostalo na poticaju i razmjeni mišljenja na relaciji Beljak-Skendrović. Na pitanje iz vijećničkih klupa što je dosad radilo to povjerenstvo, resorni gradski pročelnik Marinko Džepina obrazložio je da je održalo 4 sjednice, 3 fokus radionice po skupinama i brojne sastanke s predstavnicima gradskih upravnih odjela i s izrađivačem strateškog okvira, tvrtkom Urbanex. Izglasana je i mogućnost produljenja provedbe tog planskog dokumenta do 2027. godine.

PRORAČUNSKO PUNJENJE

O izvješću o radu gradonačelnika u prvoj polovici ove godine rasprave nije bilo, ali se zato raspravljalo o izvršenju proračuna u prvom polugodištu 2019. -Gradski su prihodi u ovoj godini u odnosu na indeksaciju iz 2018. godine porasli gotovo za 7 posto – rekao je resorni pročelnik Željko Radovanić dodavši da najviše raste prihod od poreza na dohodak, koji je na godišnjoj razini planiran sa 122 milijuna kuna, a već sada je od njega uknjiženo 96 milijuna kuna, pa se do kraja godine može očekivati blizu 130 milijuna kuna samo od tog poreza. -Prihod od nefinancijske imovine smanjivali smo u prvom rebalansu, a morat ćemo ga smanjit i u drugom – nastavio je Radovanić zaključivši da će višak prihoda od poreza na dohodak biti svojevrsni supstitut za neostvarenu prodaju gradskog zemljišta. -Manji će biti i prihod od komunalnog doprinosa, planiran sa 7 milijuna kuna, a do danas ostvaren s 3 milijuna i 600 tisuća kuna jer on ovisi o inicijativi građana, pojedinaca i društava, odnosno svih onih koji se bave gradnjom – rekao je još Radovanić. Zastala je i dinamika radova na Malom Tehnopolisu Samobor, pa nije bilo ni prihoda za to iz drugih izvora, a dosad još nije realiziran ni kredit za led rasvjetu u visini od 6 milijuna kuna.

-Dobro punjenje proračuna nije rezultat dobrog planiranja na što sam već više puta ukazivao – naglasio je Vladimir Skendrović i rekao da je to rezultat žilavosti i fleksibilnosti samoborskog gospodarstva. -Zato i uspijevamo pokriti sve prijašnje manjkove, ali nas treba zabrinjavati podbačaj u komunalnom segmentu u kojemu je samo jedan strateški objekt priveden kraju i svrsi – upozorio je Skendrović. Željko Radovanić je odbacio tezu o lošem proračunskom planiranju jer da je tomu tako, rekao je, ne bismo nakon 6 mjeseci bili u suficitu od 7 milijuna kuna.

SLUŽBENIČKI SUD

Jedna od zanimljivijih točaka dnevnog reda bilo je ustrojavanje Službeničkog suda u Gradu Samoboru zbog slučaja “pročelnik”, odnosno bespravne gradnje donedavnog pročelnika za urbanistička pitanja, pa je Grad iskoristio zakonsku mogućnost osnivanja takvog tijela za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti službenika gradskih upravnih tijela. Taj sud će sada moći odlučivati i o lakim povredama službene dužnosti, ali u drugom stupnju. Pročelnica Valentina Horvat je obrazložila da Službenički sud čine predsjednik i šest članova od kojih 2 moraju biti iz redova diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom, a odlučuje u vijeću sastavljenom od 3 člana. Za predsjednika je imenovan Vjeran Blažeković, a za članove Darko Župančić, Igor Rizmanovski, Tomislav Šapić, Krešo Sokolović, Branimir Kožarec i Adolf Paar.

ODBAČENO IZVJEŠĆE MUZEJA

Na kraju sjednice vijećnici jednoglasno nisu dali podršku izvješću o izvršenju programa rada i financijskog plana Samoborskog muzeja u prošloj godini jer je unutarnja gradska revizija utvrdila da postoje nepravilnosti u radu Muzeja, pa i sumnje na počinjenje kaznenog djela. O tome je raspravljao samo HDZ-ov vijećnik Vladimir Skendrović upozorivši da Upravno vijeće Samoborskog muzeja nije na vrijeme reagiralo na uočene nepravilnosti. Izvjestitelja o toj točki dnevnog reda, ravnatelja ustanove Miroslava Milonjića, kojemu bi bila upućena Skendrovićeva pitanja, nije bilo na sjednici, pa ni nazočni kustos Luka Kazimović nije morao ništa obrazlagati.

AKTUALNI SAT

Aktualni sat današnje sjednice Gradskog vijeća Samobora potrajao je 40-ak minuta, a pitanja vijećnika uglavnom su se odnosila na prometnice i drugu komunalnu infrastrukturu.

Vijećnik Ivan Kaselj (HDZ) predložio je da se poboljša prometna signalizacija oko obje gradske škole i popravi osvjetljenje između Ćirilometodske i Dijanićeve ulice uz bivšu Samoborčekovu prugu.

Damir Skok (Bandić Milan 365) založio se za subvencioniranje umirovljeničkih prijevozničkih karata, naročito za one umirovljenike koji zbog zdravstvenih razloga često moraju putovati na specijalističke preglede u Zagreb. Predložio je i jedinstvene pokaze za njih koji bi vrijedili za sve relacije. -Gradonačelnik je utvrdio kriterije prema kojima se, uz dokaze, subvencionira taj prijevoz na liniji za Črnomerec onima koji ga mjesečno koriste više od 5 puta – rekao je resorni gradski pročelnik Juro Horvat i dodao da se kriteriji za to, postoji li potreba, mogu i promijeniti.

Franjo Bedeničić (HDZ) je zatražio sanaciju Ulice Ante Starčevića u Samoboru i kolničkog dijela istoimene ulice u Bregani te pitao kad se misli dovršit spoj Jezerske ulice u Bistracu na Ulicu grada Wirgesa. -Starčevićeva u Samoboru jedan je od glavnih prioriteta za rekonstrukciju u sljedećoj godini kao i Mažuranićeva, a kod Jezerske su problem imovinsko-pravni odnosi – odgovorio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec dodavši da će situaciju oko Starčevićeve u Bregani ispitati.

Svebor Labura (HDZ) sličnog je zahtjeva za rekonstrukciju bio i za Stepinčevu na Gizniku, od križanja s Lešćem do vrha. Zatražio je i zamjenu postojeće rasvjete u Hebrangovoj led rasvjetom uz postavljanje jačeg reflektora na kolničkom ulazu u srednjoškolska dvorišta te se založio za više semafora s brojčanikom. Lovro Mihelić (HDZ) ukazao je na potrebu bolje prometne regulacije na sajmištu subotom, posebno na izlasku iz Meštrovićeve ulice na Hrastinsku cestu te pitao mogu li se stanovnici Vrbovca, Medsava, Celina i Savrščaka ili bar dio njih u neposrednoj blizini Trebeža, kao nekad osloboditi plaćanja komunalne naknade zbog smrada koji i dalje trpe te predložio da se u tom pogledu razmotri model Mićevca. Željko Stanec je ustvrdio da je Trebež sanirano područje i da bi prema ostalim gradskim područjima bilo neprimjereno ponovno nekoga izuzimati od plaćanja komunalne naknade. -No, bude li na tom području novih aktivnosti koje će ugrožavati kvalitetu života građana, onda se o tome može raspraviti – rekao je Stanec. Za sve ulice za koje su vijećnici, potaknuti upitima građana, tražili poboljšanja, zamjenik gradonačelnika je rekao da je u tijeku razrada programa sanacije svih gradskih prometnica s kojom će se na Gradsko vijeće ići krajem godine s prijedlogom aktivnosti za 2020. U vezi s daljnjom ugradnjom led rasvjete Stanec je rekao da se čeka odgovarajuća ponuda dobavljača lampi koje će i dalje postavljati Komunalac.

Vijećnica Bandićeve stranke Matilda Mihaela Purić pitala je što je s projektom samoborskog obrtničkog udruženja za staru školu u Langovoj ulici i upozorila na loše stanje mosta iz Mlinske u Milakovićevu ulicu. Za školu je od Željka Staneca dobila odgovor da je taj objekt i dalje u vlasništvu grada, a budući da Udruženje svoj projekt nije realiziralo u proteklih 5 godina, Grad ga namjerava namijeniti visokoškolskom obrazovanju. Most će – istaknuo je Stanec – biti obnovljen u sklopu rekonstrukcije Kleščićeve ulice, ali u dogovoru sa zaštitarima.

Vladimir Skendrović (HDZ) predložio je postavljanje znaka ograničenja brzine u Bobovici u ulici koja uz Nord vodi prema DIV-u, pitao hoće li do kraja godine biti realizirana Ulica Krmica 3 u Domaslovcu te zatražio pisani odgovor na pitanje tko na čestici 465/13 na Gmajni gradi objekt s 4 etaže, a nije bivši gradski pročelnik. -Za područje Bobovice u izradi je prometni elaborat za postavljanje znaka, a Krmica bi trebala biti gotova ove godine – kratko je odgovorio dogradonačelnik Stanec.

Potpredsjednica Vijeća Maja Gračanin (SDP) osvrnula se na pitanje prometne sigurnosti u Bregani i probleme s gužvama te zatražila postavljanje prometnog znaka privremene zabrane prometa svima osim stanovnicima na ulazu u Ulicu 30. svibnja i bolju koordinaciju hrvatske sa slovenskom policijom. Dala je i zanimljiv prijedlog o izgradnji alternativne prometnice kroz Breganu prema malom graničnom prijelazu kako bi postojeća mogla služiti samo lokalnom stanovništvu. Maja Gračanin je zatražila od Grada da i dalje apelira na Hrvatske ceste da se na “betonki”, od “Šumice” prema Bregani, iscrtaju pješački prijelazi i postave dodatni prometni znakovi. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec obećao je da će se Grad i dalje zalagati kod Hrvatskih cesta i Policije da se ti problemi rješavaju na dobrobit stanovnika.

Na kraju je i nezavisni vijećnik Zlatko Rešetar prenio 3 prijedloga građana, prvi da se uredi spoj Bijankinijeve ulice i Ulice pape Ivana XXIII., drugi da se postavi uspornik prometa na zavoju kod obrta za čuvanje djece Mali Medo u Domaslovcu i treći da se uspornici prometa vrate i na dio Jelačićeve ulice gdje su bili prije njezine rekonstrukcije. -Učestali su prijedlozi građana za postavljanje uspornika prometa u zadnjih 5 godina i trenutno ih je 30-ak u razmatranju – rekao je Željko Stanec i dodao: Polovica građana je za njih, a polovica nije, pa smo na tragu postizanja dogovora sa samoborskom policijom o stalnom snimanju brzine kretanja vozila na tim rekonstruiranim dijelovima cesta, u prvom redu na Jelačićevoj, Hrastinskoj i Domaslovečkoj gdje se neprimjereno brzo vozi. Za “ležeće policajce” Stanec je rekao da će se, dođe li do tog dogovora, postavljati samo na najkritičnijim mjestima poput trenutne potrebe za uspornikom na križanju Mirnovečke i Perkovčeve ulice.

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.