Preporuke za zaštitu vinograda

12. srpnja 2019.
Komentari isključeni
766 Pregleda

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede izradila je najnovije izvješće prognozne službe za zaštitu bilja, koje se posebno odnosi na zaštitu vinograda.

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze Erysiphe necator ,pa se u slabije zaštićenim nasadima uočavaju simptomi na bobicama u vidu bijele prevlake (3.7.). Upozoravaju se vinogradari da u narednom razdoblju veliku pozornost usmjere na pojavu ove bolesti u nasadima. Za suzbijanje se preporučuje uporaba fungicida Dynali EC,Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada valja primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, treba imati na umu da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Vodite računa o razmaku između tretiranja (10-12 dana) u nasadima u kojima ima simptoma pepelnice, odnosno smanjite razmak na 8 do 10 dana.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) predlaže se korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben C, Fantic M,, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Ridomil gold plus 42,5, Ridomil gold R, Manoxanil WP, Mildicut SC, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Za suzbijanje grožđanih moljacamogu se koristiti insekticidi;: Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC,  Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Sumialfa 5 FL, Nurell D, Chromorel D, Cythrin Max ili Affirm

VAŽNO!

Tijekom narednih nekoliko dana potrebno je izvršiti i drugo tretiranje američkog cvrčka(Scaphoideus titanus) glavnog prenosnika zlatne žutice vinove loze.

Američki cvrčak je nađen u svim vinogradarskim područjima Zagrebačke  županije i Grada Zagreba.

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti insekticidi:  Avant EC, Reldan 22 EC,Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Citrin max.

Potrebno je postavljati žute ljepljive ploče radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu, te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno je provoditi sve propisane mjere u cilju sprečavanja njenog daljnjeg širenja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

Mislav Maroević

Novinarstvom se aktivno počeo baviti 1976. u danas kultnom magazinu Svijet. Radijsku karijeru započinje 1978. godine na Radio Samoboru. Početkom devedesetih godina podiže obiteljsku tvrtku Matis, koja 2004. godine dobiva koncesiju Radio Samobora.

Komentari nisu dopušteni.