Četiri svetonedeljske zone za izračun vrijednosti boda komunalne naknade

26. ožujka 2019.
Komentari isključeni
1.011 Pregleda

Gradsko vijeće Svete Nedelje sinoć se bavilo s 19 točaka dnevnog reda, raspravljajući ponajviše o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu uvodno je obrazložio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi istaknuvši kako je sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu došlo do promjena, pa su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje opće akte s tim zakonom. To znači da je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sada vlasnik zemljišta odnosno investitor ukoliko on nije i vlasnik zemljišta. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 40 kuna po prostornom metru građevine. Vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade stambene zgrade s 3 stana i više oslobađat će se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti, a vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade obiteljske kuće i stambene zgrade s 2 stana i manje djelomično će biti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa i on će im se obračunavati s koeficijentom 0,5 u odnosu na jediničnu cijenu. Također, vlasnici zemljišta odnosno investitori koji grade građevine za obavljanje djelatnosti poput kreativnih i kulturnih (primjerice muzejskih, umjetničko-stvaralačkih, veterinarskih, djelatnosti zdravstvene zaštite ili računalnog programiranja) oslobađat će se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti, kao i vlasnici zemljišta koji grade proizvodne građevine s pripadajućim skladištima sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda. -Vjerujem kako ćemo ovom Odlukom o komunalnom doprinosu pridonijeti većoj gradnji stanova i drugih stambenih objekata na području grada, a samim time i ostvarenju boljih prilika za mlade, obitelji i sve koji žive ili će živjeti u Svetoj Nedelji kao i bolje uvjete za poduzetnički sektor – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova.

Većinom glasova izglasan je i prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i prijedlog Odluke o vrijednosti boda za njezin izračun što je uvodno razjasnila pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač istaknuvši kako se i ovdje radi o usklađenu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. -Bitna je novina da se prema novom Zakonu komunalna naknada u rješenju utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se on plaća mjesečno ili u obrocima, dok se prema prijašnjem Zakonu utvrđivao mjesečni iznos komunalne naknade. Sukladno tome vrijednost boda ne može više biti mjesečna visina komunalne naknade, već samo godišnja – istaknula je pročelnica Delač.

NOVE GRADSKE ZONE ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i prijedlog Odluke o vrijednosti boda za njezin izračun, s primjenom od 1. siječnja 2020. godine, obrazložio je Davor Nađi, naglasivši kako je područje grada za stambene i garažne prostore raspoređeno u 4 zone. Prva zona su Hoto Ville u Strmcu i centar Svete Nedelje, odnosno područje glavnog gradskog trga, gdje će doći do povećanja cijene komunalne naknade, dok će u preostale tri zone doći do smanjenja cijene. Drugu zonu čine Strmec (osim Hoto Villa), Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Brezje, treću zonu Bestovje, Orešje, Kerestinec i Jagnjić Dol, a četvrtu Svetonedeljski Breg, Srebrnjak, Mala Gorica, Kalinovica i Žitarka. Drugim riječima, nova odluka o komunalnoj naknadi rezultirat će prosječnim smanjenjem iznosa komunalne naknade na razini grada.

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o oslobađanju pravnih osoba od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u 2018. godini koji je uvodno obrazložila Biserka Delač. Zaključkom od 15. lipnja prošle godine, a sukladno Pravilniku o zaštitnim i integrativnim radionicama, Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa u 2018. godini.

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o izradi sedmih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje, a na isti način prošle su i četvrte izmjene Statuta Grada Svete Nedelje, pa prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika, prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća i prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

PROTUPOŽARNE PROCJENE I PLANOVI

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Svete Nedelje Ivan Štimac uvodno je obrazložio Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Svetu Nedelju. Rekao je kako se u izradu procjene i plana krenulo još prošle godine te je Vatrogasna zajednica imala više sastanaka s izrađivačima ovih dokumenata, koje su vijećnici jednoglasno prihvatili.

GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Više točaka dnevnog reda odnosilo se na gospodarenje komunalnim otpadom, što je uvodno obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i projekte Martina Fabijan istaknuvši kako su sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne predstavničkom tijelu do 31. ožujka dostaviti izvješća na razmatranje i odlučivanje. Najviše rasprave bilo je o prijedlogu Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. Izvješće o lanjskom radu koncesionara za odvoz otpada na području Svete Nedelje, tvrtke Eko Flor Plus, razjasnio je Zdenko Komorčec.

AKTUALAC

Aktualni sat ponajviše se doticao problematike komunalne infrastrukture, održavanja pojedinih prometnica kao i njihove rekonstrukcije. Vijećnika Gorana Kanižaja (HDZ) zanimalo je kada će se raspisati natječaj za dodjelu sredstava Udruzi umirovljenika grada Svete Nedelje, a gradonačelnik Dario Zurovec je rekao da će to biti ovaj tjedan. Vijećnicu Vesnu Filipović (HDZ) zanimalo u kojoj je fazi kupnja nekretnine IKE na Trgu Ante Starčevića jer je Gradsko vijeće krajem prošle godine podržalo njezinu kupnju, a čula je da se priča kako nekretnina nije u 100-postotnom vlasništvu potpisnika Ugovora, pa je tražila objašnjenje. Dario Zurovec je naglasio kako je Ugovor napravljen temeljem procjene vještaka za cjelokupnu nekretninu te da će iznos biti raspodijeljen na sve vlasnike sukladno kvadraturi koju posjeduju.

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.