Aktualni sat u znaku komunalnih pitanja

20. prosinca 2018.
Komentari isključeni
633 Pregleda

Aktualnim satom sjednice Gradskog vijeća u četvrtak, 20. prosinca i opet su dominirala pitanja komunalne tematike.
Doduše, na početku je HDZ-ov vijećnik Vladimir Skendrović prvo podsjetio na zaostatak s prošle sjednice kad je zatražio od stručnih službi da mu izlistaju uplate tvrtke Fantasyland u gradski proračun da bi potom prešao na komunalna pitanja. Ona su se odnosila na asfaltiranje Ulice Krmica 3 u Domaslovcu te na nedovoljnu osvjetljenost pješačkog prijelaza kod Energometana u bivšoj vojarni.
Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio je kako se Krmica 3 nalazi u planu za 2019. godinu, a što se tiče mogućnosti osvjetljenja pješačkih prijelaza u bivšoj vojarni najavio je kako će se situacija pokušati riješiti kao što je to do sad rađeno i na ostalim sličnim lokacijama gdje je bio identičan problem.

HDZ-ov Ivan Kaselj također je zatražio poboljšanje situacije s javnom rasvjetom i to u Ulici Jurja Dijanića te je zamolio da se tamo postavi i “ležeći policajac”.
Nezavisna vijećnica s liste MOST-a Irena Franceković svoje je vijećničko pitanje u aktualnom satu iskoristila kako bi upozorila na probleme u dijelu Starogradske ulice koja čeka na uređenje te na nekadašnjem odlagalištu otpada Trebež gdje se, kako je rekla, nalaze ogromne količine smeća koje se deponira unazad godinu dana te je pitala kad se ono misli ukloniti.
Odgovorio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec koji je pojasnio da je problem sanacije dijela Starogradske vezan uz situaciju s podzemnom komunalnom infrastrukturom koja se nalazi na privatnim parcelama pa je prvo treba izmjestiti pod prometnicu. Što se Trebeža tiče, pojasnio je kako se otpad s Trebeža svakodnevno odvozi u Davor, a da je tamo privremeno odložena plastika koju će Komunalac uskoro riješiti.

Vijećnik Svebor Labura iz HDZ-a uputio je u aktualnom satu četiri prijedloga: da se postavi dodatni semafor kod FINA-e, da se u novom GUP-u predvidi nadopuna vezana uz bazne stanice, da se postave stupići uz gradsko groblje i ispred župnog dvora u Samoboru te da se na području Grada instaliraju dodatni punjači za električne automobile.
HDZ-ov Lovro Mihelić pitao je pak u ime Gradske četvrti Perivoj za mogućnost da im se dodjeli neki prostor kako bi mogli obavljati svoje djelatnosti. Odgovorio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec ustvaridvši da će svaka gradska četvrt i mjesnim odbor na području Garda imati svoj prostor, ali da se ne može računati kako će to biti baš zasebna građevina, tipa društvenog doma.
Pri kraju aktualnog sata vijećnica stranke Bandić Milan 365 Matilda Mihaela Purić upozorila je na lošu situaciju sa cestovnom površinom u Samostanskoj ulici te pitala hoće li se najavljeni plan uređenja Vugrinščaka moći vidjeti i u javnoj raspravi utjecati na njega.

Zamjenik gradonačelnika Stanec odgovorio je kako su za Samostansku već bili ponudili dva rješenja za uređenje ceste, ali je problem u vlasnicima koji se međusobno ne mogu dogovoriti. Za uređenje Vugrinščaka je najavio da će ono ići u fazama koje treba osmisliti ustanova Sportski objekti Samobor te da će javnost biti informirana.
Na samom kraju vijećnica Maja Gračanin iz SDP-a iskoristila je priliku za apel u ime mještana Bregane, a vezano uz gužve koje se stvaraju zbog granice sa Slovenijom. Ona otežava normalan život stanovnicima Bregane pa se traži sastanak Mjesnog odbora i Grada s predstavnicima Policijske postaje Samobor i granične policije, a po mogućnosti i sa slovenskom stranom.

Kruno Solenički

Kruno je novinar i foto reporter cijeli svoj život. Uspješno se okušao u filmskoj i tv produkciji. Nisu mu strani ni marketing i odnosi s javnošću.

Komentari nisu dopušteni.