Sveta Nedelja prebacila višak od 35 milijuna kuna u proračun za iduću godinu!

18. prosinca 2018.
Komentari isključeni
922 Pregleda

Svetonedeljsko Gradsko vijeće na jučerašnjoj je sjednici donijelo proračun za 2019. godinu. S prenesenim viškom iz ove godine u iznosu od čak 35 milijuna kuna proračun Svete Nedelje za iduću godinu iznosi nešto više od 166 milijuna kuna. Vijećnici su donijeli i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu. Uređenje prve Gradske knjižnice, novi vrtić, uređenje šireg gradskog središta oko crkve Presvetog trojstva , uređenje prometnica, gradnja nogostupa te uvođenje kanalizacije u nove dijelove grada – glavni su projekti u idućoj godini – najavio je gradonačelnik Dario Zurovec.

Svetonedeljski gradonačelnik Dario Zurovec prihvatio je i više inicijativa pojedinih vijećnika ( Stipe Ćorluke, Božidara Jedvaja i prijedloge SDP-a) koje je ugradio u proračun, a odnose se na ulaganje u natkriveni balon za NK Bestovje, povećanje sredstava za uređenje nogostupa na 10. etapi uređenja Ul. dr Franje Tuđmana za 400.000 kuna, povećanje stavke za bibliobus u iznosu od 150 tosuća kuna, povećanje sredstava za 250.000 za javni prijevoz, osiguranje 250 tisuća kuna za opremanje vrtića, kao i 100 tisuća kuna za razne udruge mladih, a Zajednica kulturno – umjetničkih udruga dobit će 150 tisuća kuna više u odnosu na prvi prijedlog.

Oporba je vladajućima zamjerila prenošenje ogromnog viška novca iz ove u iduću godinu, što govori da se nije organizirano i planirano radilo. Smatraju oporbeni vijećnici i da se planiraju novi projekti o kojima nitko ništa ne zna, nije izrađen ni jedan projekt, a niti izdana građevinska dozvola, pa je upitna njihova realizacija. Smatraju i da je više sredstava trebalo biti uloženo u sport kao i u demografske mjere.

Vijećnik Damir Halužan je ispred kluba HDZ-a rekao da novca nikad nije bilo više, a da proračun nikad nije bio gori. Predložio je desetak amandmana, a kojim bi se, između ostaloga, osigurala veća sredstva za opremu novorođenčadi, za besplatan boravak sve djece u vrtićima, veća sredstva za umirovljenike, stopostotno financiranje prijevoza studentima i slično.

Vladajući su ipak podržali dva od desetak amandmana HDZ-a i HSS-a. Jedan se odnosi na osiguranje 128 tisuća kuna za opremanje Policijske postaje Samobor, a drugi da se 150 tisuća kuna preusmjeri s obilježavanja manifestacija na ulaganje u održavanje sportskih objekata. Uz to, oko 900 tisuća kuna će se oduzeti od programa administracije i upravljanje nadležnim odjelima te će se uložiti u nabavu zaštitnih balona za umjetnu travu. Prihvaćen je i amandman Drage Prahina da se osigura oko 200 tisuća kuna za projektiranje hospicija u Novakima te da se za 200 tisuća kuna povećaju sredstva Ureda gradonačelnika za usluge.

Vijećnik Damir Halužan (HDZ) neopravdanim smatra povećanje 8 novih zaposlenika u gradskoj upravi , jer će sredstva za njihove osobne dohotke u idućoj godini godini porasti za 25%.Vijećnica Vesna Filipović ( HDZ) smatra da se projekti dobro ne planiraju jer će se oko 7 milijuna kuna dati za projekt za koji nitko nije čuo, a koji se planira na crkvenom zemljištu, bez da je za to crkva dala odobrenje.

Prihvaćeni su i programi koji prate proračun, a to su Program održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, kao i javnih potreba u socijalnoj skrbi, Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini.

Većinom glasova donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.Broj besplatnih godišnjih odvoza glomaznog otpada zbog greške u tekstu smanjuje sa sa dva na jedan puta godišnje. Sigurno će se mijenjati cjenik, no hoće li to značiti povećanje cijena Martina Fabijan nije znala reći.

Prihvaćena je i Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. U ovoj je godini zbrinuto 30 pasa što iziskuje značajna financijska sredstva rekla je Roberta Ciglar te najavila da će Grad potpisati ugovor sa skloništem za nezbrinute životinje. Rekla je i kako je novi Zakon o zaštiti životinja dobro zamišljen u teoriji, ali u praksi je teško provediv. Naglasila je i kako su komunalni redari do sada odradili po tom pitanju dobar posao te da reagiraju po dojavi, ali da je osoba koja zatekne napuštenu životinju dužna s njom pričekati dolazak komunalnih redara.

Prihvaćena je i nova Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Svete Nedelje kao i Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Gradu. Usvojena je i godišnja analiza stanja Sustava civilne zaštite u Gradu u 2018. godini. Te je točke dnevnog reda obrazložio povjerenik za civilnu zaštitu, Zvonko Marko. On je naglasio kako su procjenom ugroženosti nametnuti visoki standardi pa je potrebno formirati tim od 120 povjerenika dobrovoljaca te treba provesti obuku. ” Sveta Nedelja nema središnje sklonište kao ni Centar zaštite i sigurnosti Grada pa će se na tome trebati raditi u idućoj godini” – rekao je Zvonko Marko.

POKUŠAJ SMJENE PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA

Sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje počela je pokušajem da se dnevni red sjednice dopuni točkom pod kojom bi se raspravljalo o opozivu predsjednika Gradskog vijeća Mateja Vrdoljaka. Naime, to je zatražio vijećnik HDZ-a, Damir Halužan uz predaju potpisa 1/ 3 vijećnika. Povod za to bila je tematska sjednica vijeća na kojoj su vijećnici trebali dati suglasnost gradonačelniku Dariju Zurovcu da Grad sudjeluje u kupnji zemljišta TEMPA, no problem je što je predsjednik vijeća Matej Vrdoljak sjednicu sazvao unatoč tome što je TEMPO prodan 5 dana ranije. “Iako je to znao nije nas obavijestio, već je napravio igrokaz od vijeća i obmanuo vijećnike i zato tražimo njegovu smjenu”– rekao je Damir Halužan. No prijedlog da se ta točka uvrsti na dnevni red je odbačen, zbog nedovoljnog broja potpisa rekao je Matej Vrdoljak. Naime, on je tvrdio da je dobio papir s 5 potpisa, a Damir Halužan da je predao papir sa 6 potpisa.

AKTUALNI SAT

Aktulani sat otvorio je Božidar Jedvaj ( Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) predloživši da se sjednice Gradskog vijeća ubuduće sazivaju barem dva sata ranije, a ne u večernjim terminima, jer onda znaju potrajati i do ponoći. Pitao je što je sa “starom školom” u Rakitju, Imunološkim zavodom u Brezju te Viaduktom u Rakitju. “O tim zemljištima i tvrtkama u stečaju nitko ne priča, a time bismo se trebali pozabaviti, jer primjerice Imunološki zavod je vrijedniji od Tempa” – rekao je Jedvaj.

Odgovorio mu je svetonedeljski gradonačelnik Dario Zurovec rekavši da je “stara škola” pod ingerencijom Županije, dok je Imunološki zavod jedna od najatraktivnijih pozicija u Gradu i da će biti za ako se otvori mogućnost da se tamo uđe na bilo koji način ili dogovori sa Zavodom. Što se tiče Viadukta gradonačelnik nije imao puno informacija samo je rekao da je to trenutno u vrsti krajobrazne zaštite donesene na razini Županije.

Vijećnicu Sabrinu Pejić (Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Dario Zurovec) zanimalo je što je s planom sanacije ulice Vladimira Nazora i što je s kanalizacijom u Okićkoj ulici. Gradonačelnik Zurovec je rekao da će dobiti pismeni odgovor.

Vijećnika Marijana Vojvodića zanimalo je što je sa starom kanalizacijom tj. priključkom na novu kanalizaciju u dijelu Novaka. “Prije 8 mjeseci sam zamolio da se Grad uključi u rješavanje te problematike, no građani su prepušteni sami sebi tj. Vodoopskrbi i odvodnji iz koje su im poručili da ako se ne priključe do nove godine na kanalizaciju da će kasnije plaćati drastično veću cijenu. Molimo da se uključite, kao što ste obećali u rješavanje tog problema” – rekao je Vojvodić te još pitao što je s ulicom Siget za koju je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi obećao da će biti uređena do nove godine.

“Što se tiče nove kanalizacije razgovarao sam s predstavnicima stanara i obaveza je građana da se priključe na novu kanalizaciju rekao je Zurovec te obrazložio da je priključak najjeftiniji u fazi gradnje, a kakva će cijena biti u budućnosti rekao je da ne može nagađati, ali pretpostavlja da će biti veća kada se cesta asfaltira. “ Apeliramo na građane da se sada priključe i da plate barem prvu od 36 rata na koliko Holding odobrava plaćanje” – rekao je Zurovec,

Što se tiče ulice Siget to je županijska prometnica i o ŽUC-u ovisi asfaltiranje, a mi ćemo pokrpati udarne rupe – obećao je Zurovec.

Vijećnika Damira Halužana ( HDZ) zanimalo je u kojem će se roku sanirati Malogorička cesta do Jagnjić Dola, jer prema obećanjima to je već trebalo biti napravljeno.

Gradonačelnik Zurove rekao je kako se radi na pripremi uređenja ostatka ulice i nastoji se da se ta ulica što prije završi u što većem obujmu. O rokovima nije htio govoriti, jer oni ovise o vremenskim uvjetima, ali je obećao da će se sve završiti u najbrže mogućem roku.

Vijećnik Goran Kanižaj ( HDZ) požalio se na način kako se financira rad udruga. Rekao je kako je na sjednici izvršnog odbora Udruge umirovljenika upozoren da ako se ne “stiša” na Gradskom vijeću da udruga neće dobiti sredstva za rad. Pitao je vladajuće planiraju li ga smijeniti na mjestu predsjednika podružnice udruge u Kerestincu ili da raspusti taj Ogranak s 230 članova.

Gradonačelnik Zurovec mu je rekao kako su ti navodi suludi, jer Udruga je za rad dobila ista sredstva kao i u prethodnoj godini, a što se vidi u proračunu.

Tomislava Lehpamera ( HDZ) zanimalo je što je s ulicom Srebrnjak i zašto se još nije krenulo s izgradnjom nogostupa u Malogoričkoj cesti.

Ulica Srebrenjak će biti ostavljena za iduću godinu, a što se tiče nogostupa, da se brže radila kanalizacija, već bi se počeo raditi i nogostup, pa će i to pričekati proljeće – rekao je Dario Zurovec.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.