Nacrt proračuna izglasan, konačni prijedlog čeka amandmane

29. studenoga 2018.
Komentari isključeni
928 Pregleda

Većinom glasova, s 14 za i 8 protiv, Gradsko vijeće Samobora danas je prihvatilo Nacrt prijedloga proračuna Grada Samobora za 2019. godinu u visini od 238 milijuna i 665 tisuća kuna što je za 2,14 posto više u odnosu na važeći gradski proračun. Projekcija proračuna za 2020. godinu iznosi 224 milijuna kuna, a za 2021. 220 milijuna i 629 tisuća kuna. -Takav proračun je realan, ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan – rekao je u obrazloženju pročelnik za financije u Gradu, Željko Radovanić. -U njegovom predlaganju vodili smo se projekcijama Vlade i tragom toga dobili upute za planiranje proračuna od Ministarstva financija te ih proslijedili gradskim upravnim odjelima i proračunskim korisnicima – naglasio je Radovanić. Prihodi od poreza i dalje su najizdašniji gradski prihod čiji udio u ukupnim prihodima čini 53 posto. U prvom redu to se odnosi na prihod od poreza na dohodak te na druge porezne prihode kao što su porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, porez na javne površine i porez na promet nekretnina. Taj se porez, doduše, novi zakonom, koji je u saborskoj proceduri, namjerava smanjiti s 4 na 3 posto. -Mi smo ga, međutim, i u 2019. godini planirali na istoj razini kao i ove godine jer će se smanjena stopa poreza kompenzirati povećanim aktivnostima na tržištu nekretnina – obrazložio je pročelnik Radovanić. Tako je proračunom planiran prihod od 7 i pol milijuna kuna od komunalnog doprinosa temeljem 6 i pol milijuna kuna ostvarenih u dosadašnjem dijelu ove godine kao i prihod od 25 milijuna kuna od komunalne naknade.

Grad i dalje računa na pomoći iz drugih proračuna u visini nešto većoj od 3 milijuna kuna što je upola manje u odnosu na ovu godinu, zatim na 9 milijuna kuna prihoda od Županijske uprave za ceste za nerazvrstane ceste B te na EU sredstva od 20 milijuna i 411 tisuća kuna od čega 6 milijuna kuna otpada na Mali Tehnopolis Samobor za koji je Gradu ukupno odobreno 19 i pol milijuna kuna nepovratnog novca.

-Ne bude li odgovarajućih natječaja, Grad će se za nastavak projekta uvođenja LED rasvjete, vrijedan novih 20-ak milijuna kuna, morati zadužiti, ove godine za 6 milijuna kuna, no, to će se s vremenom vratiti kroz uštedu energije i smanjenje troškova – rekao je još Željko Radovanić.

-Do danas je aktualni proračun za 2018. godinu ostvaren sa 190 milijuna kuna prihoda i 184 milijuna kuna rashoda, pa je tako sa 6 milijuna kuna pokriveno i dvije trećine prenesenog manjka iz prethodnih godina – usput je napomenuo Radovanić. Pritom je objasnio i zašto novi proračun smatra razvojnim te rekao da je to zbog planiranih ulaganja u Mali Tehnopolis Samobor od 11 milijuna kuna, milijun kuna uložit će se u dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Samobor, 550 tisuća kuna u Športsko-rekreacijski centar Vugrinščak, 515 tisuća kuna u društvene domove, 490 tisuća kuna u objekte dječjih vrtića, a 600 tisuća kuna u ostale objekte u gradskom vlasništvu.

-Planiranim rashodima nastojimo zadržati dosegnuti standard života u gradu – objasnio je financijski pročelnik Željko Radovanić – potkrijepivši to činjenicom da će u sljedećoj godini za 6 milijuna kuna biti povećana sredstva za Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, Upravni odjel za društvene djelatnosti zadržava svojih 90-ak milijuna kuna iako se više ne bude skrbio o Glazbenoj školu Samobor koja je prešla pod potpunu ingerenciju Zagrebačke županije, a i treći upravni odjel po financijskoj snazi, onaj komunalni, zadržao je svoj dio proračuna od 70-ak milijuna kuna.

OPORBENE PRIMJEDBE

-Prije godinu dana sam predvidio da se proračun za 2018. godinu neće ostvariti i sad se vidi da sam bio u pravu – rekao je u raspravi o Nacrtu prijedloga proračuna za 2019. uime Kluba vijećnika HDZ-a Vladimir Skendrović te slikovito dodao da se i dalje ide putem Titanica što znači – izvana zlato, a iznutra trulež. -BDP u državi raste, a vi za 2020. i 2021. predviđate pad prihoda što bi moglo utjecati na realizaciju svega onoga u čemu smo deficitarni, zaustavili ste planske aktivnosti na prometnicama, u podbačaju smo kad govorimo o ulaganjima u mjesne odbore, za izbore u 2019. godini predvidjeli ste 900 tisuća kuna, a za nabavu pet obećanih vatrogasnih vozila samo 250 tisuća kuna te skoro 70 posto manji prihod od dobiti Energometana u sljedećoj u odnosu na ovu godinu – naveo je Skendrović.

-Voljela bih da svaki gradski službenik bude svjestan svoje odgovornosti prema građanima jer se za bruto plaće 82 zaposlena u gradskoj upravi godišnje izdvaja 15 milijuna kuna što znači da prosječna bruto plaća u Gradu iznosi 15.300 kuna – rekla je MOST-ova vijećnika Irena Franceković. -Očekujem više sredstava za ulaganja u škole, ceste u okolici, industrijske zone, bolju povezanost građana javnim gradskim prijevozom, promjenu koncepcije Samoborskog fašnika koji se sve više urušava – navela je Franceković i dodala kako su nas u razvojnom pogledu pretekli i Sveta Nedelja i Zaprešić, a uskoro će i Klinča Sela.

-Iako mi Poslovnik o radu Gradskog vijeća ne dopušta odgovor, žao mi je što niste znali iščitati ovaj proračun – dometnuo je u sljedećoj točki dnevnog reda, a to je izvršenje proračuna, Željko Radovanić. -Prihvatite li naše amandmane možda ćemo završni proračunski prijedlog i podržati – nadovezao se na to Vladimir Skendrović, a zatim je i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec iskoristio tu raspravu da ustvrdi kako kod oporbe nema konstruktivnosti. Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić pozvao je vijećnike da amandmane na ovaj proračunski prijedlog podnesu pravodobno.

PROGRAMI JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI

U skladu s nacrtom gradskog proračuna za sljedeću godinu, samoborski vijećnici su raspravili i nacrte prijedloga komunalnog, prostornog, gospodarskog, predškolskog, školskog, sportskog, kulturnog, socijalno-zdravstvenog i programa u tehničkoj kulturi za sljedeću godinu.

Uz plan gradnje komunalnih vodnih građevina Vladimir Skendrović je primijetio da nigdje ne može iščitati ulaganja na samoborskom području koja je na svečanoj sjednici u povodu dana grada najavio zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda. Dogradonačelnik Željko Stanec je rekao da tih ulaganja dok se ne konkretiziraju razgovori ni nema u proračunskim projekcijama, ali ih rebalansom u bilo kojem trenutku neće biti teško ubaciti u proračun.

Kod rasprave o programu gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom, resorni pročelnik Marinko Džepina sa zadovoljstvom je ustvrdio da je pri kraju izrada registra cjelokupne gradske imovine koji će uskoro biti kompletiran.

U programu mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, Džepina je istaknuo pad broja nezaposlenih u gradu, otvaranje 40 novih obrta u 2018. godini i orijentaciju njegovog odjela na vlastite snage pri pisanju EU programa. MOST-ov vijećnik Zlatko Rešetar zatražio je da se subvencija za tradicijske obrte s 20 tisuća uveća na 25 tisuća kuna i smiješno malim prokomentirao iznos subvencija od 5 tisuća kuna za programe novih tehnologija i inovacija. Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković odgovorila mu je da su svi ti iznosi utvrđeni temeljem prijava građana na javne pozive i rekla da će u tom pogledu već dogodine biti puno novih aktivnosti vezanih uz MTS. Vijećnica Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365, Matilda Mihaela Purić pitala je gradske dužnosnike jesu li svjesni sve većeg debakla Samoborskog fašnika, a Marinko Džepina joj je odgovorio da su tu temu već otvorili s Turističkom zajednicom.

SPORTSKE POLEMIKE

Od društvenih oblasti najpolemičnije se raspravljalo o programu javnih potreba u sportu za koji su u 2019. godine predviđena sredstva malo veća od 8 milijuna kuna, od čega 6 milijuna i 200 tisuća kuna otpada na Samoborski sportski savez, a milijun i 800 tisuća kuna na Ustanovu Sportski objekti Samobor. Vladimir Skendrović predloženu raspodjelu sredstava ne smatra korektnom jer ističe da od cjelokupnog iznosa sportaši dobivaju tek polovicu sredstva, a rezultatima zaslužuju daleko više. Zasmetala mu je i stavka za plaću tajnice Saveza za koju je ustvrdio da je veća od stavke za plaće glavnih tajnika nacionalnih sportskih saveza što je usporedbom s plaćama sportskih dužnosnika na nacionalnoj razini najprije pobio resorni gradski pročelnik Juro Horvat, a potom i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekavši da se koeficijent za tajničku plaću u Samoborskom sportskom savezu nije mijenjao. Stanec je još napomenuo da na sva ta ulaganja u sport treba gledati puno šire, a ne samo kroz rezultate jer su ona usmjerena na poticanje mladih za bavljenje sportom. Povukao je i paralelu s 2009. godinom kada se iz gradskog proračuna za sport izdvajalo 3 i pol milijuna kuna što je upola manje nego danas. Irena Franceković je zatražila posebnu raspravu o Nogometnom klubu Samobor i transprentnost kod svih klubova u prikazivanju prihoda od članarina.

Juro Horvat je potom istaknuo ustanove u kulturi kao najveće dobitnike novog proračuna jer će njihova sredstva u dolazećoj godini biti uvećana za 8.7 posto u odnosu na sadašnja i iznosit će 14 milijuna i 700 tisuća kuna. Od toga su Gradskoj knjižnici namijenjena 3 milijuna i 600 tisuća kuna, Samoborskom muzeju milijun i 600 tisuća kuna, Pučkom otvorenom učilištu 7 milijuna i 900 tisuća kuna, a za udruge u kulturi, udruge civilnog društva, vjerske zajednice i Zakladu Zlatko i Vesna Prica milijun i 600 tisuća kuna.

I KUĆNI LJUBIMCI DOŠLI NA RED

Grad Samobor je napokon dobio Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama. U odnosu na gotovo sve ostale točke s ove sjednice Gradskog vijeća, ovu su vijećnici jednoglasno podržali. Pročelnik Marinko Džepina je istaknuo da se izradi odluke prišlo studiozno, pa je proveden i postupak javnog savjetovanja s građanima putem gradske internetske stranice od 6. rujna do 5. listopada ove godine. To je iznjedrilo puno primjedbi i prijedloga građana koje je trebalo ugraditi u ovu odluku – rekao je Džepina – dodavši da se njezin izrađivač pritom vodio i mjerom obavezne kontrole mikročipiranja i propisao trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim u iznimnim slučajevima koji se odnose na uzgajivačnice kućnih ljubimaca, ljubimce s rodovnicom ili one sa zdravstvenim problemima. Vijećnici Vladimir Skendrović i Matilda Mihaela Purić založili su se da Grad osnuje svoj vlastiti azil za napuštene životinje i time bude primjer drugim gradovima u Županiji.

VRIJEDNOST BODA KOMUNALNE NAKNADE

Uz ovu odluku, utvrđena je i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u skladu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu iz kolovoza ove godine, a čija primjena počinje s 1. siječnjem nove godine. -Ništa se bitno ne mijenja, vrijednost boda na godišnjoj razini ostala je ista i iznosi 10 kuna i 20 lipa po četvornom metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Samobora i utvrđuje se množenjem koeficijenta zone, koeficijenta namjene i vrijednosti boda komunalne naknade – obrazložio je resorni gradski pročelnik Marinko Džepina. Još je napomenuo da će građani odsad, umjesto tromjesečno, račun za plaćanje komunalne naknade dobivati na mjesečnoj razini. Oporbenjaci su iznijeli prijedlog da se taj iznos smanji na 7 kuna i 80 lipa s obzirom na stalna doseljavanja u Samobor i sve veći broj obveznika plaćanja komunalne naknade.

Pritom se na poticaj Irene Franceković povela i rasprava o mogućnosti nagrađivanja građana koji na kućnom pragu odvajaju otpad, ali je Željko Stanec rekao da u Gradu tendencija prodaje korisnog otpada postoji, ali to još nije uređeno na državnoj razini, pa Grad i Komunalac na tome ne zarađuju već takve usluge plaćaju. -Sve to doprinos je zaštiti okoliša, ali nije logično da nas odvoz miješanog komunalnog otpada u Općinu Davor u Slavoniji u njihovoj organizaciji košta manje, 320 kuna po toni, od našeg odvoza plastike na sortirnicu u Draganić što sada plaćamo 380 kuna, a prema novom cjeniku koji je došao u Komunalac, poskupjet će na 480 do 560 kuna. Zato moramo uspostaviti svoju sortirnicu i biokompostanu na Trebežu – zaključio je Željko Stanec.

Završno ovogodišnje zasjedanje gradskih vijećnika zakazano je za 20. prosinca.

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.