Sastali se gradski vijećnici – najviše rasprave oko prijevoza osnovnoškolaca!

13. rujna 2018.
Komentari isključeni
1.301 Pregleda

AKTUALNI SAT!

Gradski vijećnici na svojoj današnjoj sjednici odlučili su ovaj put ne iskoristiti u potpunosti 60 minuta predviđenih za njihova pitanja. Naime, aktualni sat ponudio je samo dva upita i jedan prijedlog, a otvorio ga je vijećnik Vladimir Skendrović iz HDZ-a koji je ovaj put odlučio ne postaviti pitanje, nego iskoristiti mogućnost predložiti gradskim vlastima da podrže program Judo kluba Profectus za osobe s invaliditetom i teškoćama u razvoju kako bi im se osigurao adekvatan prostor.

Vijećnicu Irenu Franceković iz MOST-a zanimala je situacija s komunalnim redarima, odnosno mogućnosti informiranja građana o njihovom radu. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec odgovorio je kako se vodi evidencija zaprimljenih prijava te zaključio kako se pitanjem u stvari aludira na napis sa društvenih mreža gdje je opisana situacija s navodnim spaljivanjem boja na Sajmištu. Prema njegovom objašnjenju, nema nikakvog spaljivanja boja niti ekološke opasnosti, već se radi o skidanju boja sa šablona za iscrtavanje zebri.

Kratki aktualni sat zaključio je vijećnik Zlatko Rešetar iz MOST-a koji je pohvalio rješenje raskrižja Ulice Giznik s Ulicom Ivana Trnskog te pitao može li se na sličan način urediti i raskrižje ulica Franza Liszta i Ivana Trnskog te pitao što se kopalo u Lisztovoj i hoće li to biti sanirano do zime. Natko Gaberc iz gradskih stručnih službi odgovorio je da će se raspitati o konkretnoj situaciji, a za prijedlog oko križanja Lisztove i Trnskog rekao je kako će se izraditi prometni elaborat.

I na kraju, iako formalno nije dijelom aktualnog sata, vijećnik Damir Skok iz stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti informirao je kolege o problematici rješavanja opskrbe vodom Noršić Sela i okolnih mjesta. Naime, zamjenik gradonačelnika Stanec pitao je ima li kakvih pomaka nakon što je održan sastanak između predstavnika Grada Samobora i Zagreba posredstvom vijećnika Skoka, a na kojem su dobivena nova obećanja gradonačelnika Bandića da će se stvar riješiti.

Kako je pojasnio vijećnik Skok, napravljena je primarna analiza koja je pokazala da rekonstrukcija i dogradnja vodospreme Kostanjevec sa crpnom stanicom te izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Kostanjevec do vodospreme Noršić Selo kao i uređenje postojeće kaptaže košta 6,8 milijuna kuna po procijenjenoj vrijednosti.

U ovoj fazi bi se izradili idejni planovi i projektna dokumentacija, a potrebno je rekonstruirati i 4,8 km vodoopskrbe mreže Noršić Selo – Jarušje za što je izrađen glavni projekt i uskoro će se podnijeti zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole pa bi trebalo osigurati i oko 7,7 milijuna kuna za te radove. Dakle, ukupno se pokazalo da bi rješavanje problema kvalitetne vodoopskrbe tog područja koštalo oko 15 milijuna kuna, a kojom dinamikom, pokazat će vrijeme.

MREŽA ŠKOLA

Na početku sjednice vijećnici su pred sobom imali prijedlog Mreže osnovnih škola Grada Samobora kojeg je uvodno rastumačio pročelnik za društvene djelatnosti juro Horvat istaknuvši kako se ona donosi temeljem zahtjeva Ministarstva znanosti i obrazovanja, a s obzirom na demografska kretanja te u skladu s potrebama lokalne zajednice. U mrežu škola uključena je i Nova škola, a mrežom su točno definirana upisna područja za Osnovne škole Bogumila Tonija, Samobor, Milana Langa, Mihaela Šiloboda i Rude zajedno s njihovim područnim školama Mirnovec, Farkaševec, Celine, Smerovišće, Noršić Selo, Grdanjci, Novo Selo Žumberačko, Pavučnjak, Klake i Manju Vas.

IZMJENE GUPA-a

Vijećnici su na samom početku odlučili podržati i ulazak u proceduru izrade 3. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Samobora. Kako je pojasnio resorni pročelnik Marinko Džepina, u zadnjih 6 i pol godina stigla su 44 zahtjeva za izmjene GUP-a. S obzirom da su u tom razdoblju promjenjene i zakonske podloge kao i prostorni planovi višeg reda, a sa željom pomirenja javnih interesa Grada, stanovnika i konkretno iskazanih potreba, krenulo bi se u 3. izmjene.

Prije nego cijeli postupak dođe do faze javne rasprave u koju će se moći uključiti svi građani Samobora, potrebno je pribaviti stručna rješenja nacrta prijedloga pa zahtjeve javnopravnih tijela. Pročelnik Džepina apelirao je na vijećnike da informiraju svoju bazu i mjesne odbore kako se kreće u izmjene GUP-a eda bi se u njih uključili svi koji imaju potrebe za određenim konkretnim izmjenama.

PRAVEDNIJE STIPENDIJE

Vijećnici su prihvatili da se izmjeni i dopuni odluka o stipendiranju učenika i studenata grada Samobora.

“Najznačajnije izmjene i dopune se odnose na to da se prihodovni cenzus obitelji, koji je do sada iznosio 1800 kuna po članu kućanstva ( za kandiate koji se natječu za stipendije temeljem socio-ekonomskog kriterija) neće utvrđivati odlukom već zaključkom gradonačelnika, svake godine prilikom raspisivanja natječaja. Novina je i da će se u Povjerenstvo za stipendije imenovati jedan od članova Savjeta mladihi. Nadalje, sportski rezultati bodovat će se za učenike i studente koji se natječu za ostvarivanje prava za stipendiju temeljem kriterija izvrsnosti, novisno o smjeru obrazovanja, ali isključivo za natjecanja pod ingerencijom Hrvatskog školskog sportskog saveza odnosno Hrvatskog akademskog sportskog saveza, a uvodi se i bodovanje društvenog angažmana kandidata na način da se bodovi dodjeljuju za volontiranje, sudjelovanje u Erasmus plus projektima te za aktivno članstvo u udrugama i klubovima” – obrazložio je pročelnik Juro Horvat te zaključio da će tako u buduće stipendije biti pravednije.

DOBITNICI JAVNIH PRIZNANJA GRADA SAMOBORA

Poznato je i tko su ovogodišnji dobitnici javnih priznanja Grada Samobora. Gradsko vijeće odlučilo je temeljem prijedloga, Odbora za dodjelu nagrada i priznanja, da Nagradu za životno djelo dobije jedan od najuglednijih i najpoznatijih Samoboraca, liječnik i kirurg prof.dr.sc. Andrija Georgijević, a za nagradu ga je predložila grupa građana. Ovo priznanje podrazumijeva i 7 500 kuna novčane nagrade.

Na natječaj za Nagradu grada Samobora stigao je 21 prijedlog, a odlučeno je da Nagrade dobiju Pavao Jozić, Mario Vlahović, Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike Grada Samobora, Josip Lebegner i Gradska glazba Samobor. Nagrađeni će dobiti po 5000 kuna.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Vijećnici su prihvatili i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Samobora u prvih šest mjeseci ove godine. Kako je obrazložio pročelnik Željko Radovanić planirani proračun u iznosu od oko 237 milijuna kuna ostvaren je u iznosu od oko 101 milijun kuna, koliko iznose prihodi, dok su rashodi ostvareni u iznosu od oko 95 milijuna kuna. Razlika iznosi 6 milijuna kuna, a ako se tome pridoda manjak iz prethodnog razdoblja od 3 milijuna kuna, ostaje višak od oko 3 milijuna kuna. “Trošilo se sukladno planovima, programu i programskim klasifikacijama po odjelima. Grad se u prvih 6 mjeseci ove godine nije zaduživao, a otplaćeno je preko milijun kuna kredita. Uz to sve račune Grad plaća prije roka, a iz proračunske zalihe potrošeno je oko 160 tisuća kuna. Grad nije davao niti jamstva i suglasnosti u prvoj polovici ove godine” – rekao je Željko Radovanić te naglasio da su rashodi u kontinuitetu pod kontrolom. Dodao je i kako su u najmanjem iznosu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine, a podbacili su i prihodi od pomoći.

HDZ-ov vijećnik Vladimir Skendrović rekao je kako je izviješće prikazano dosta varljivo jer kad se pogleda u stavke čija je indeksacija niska godina će biti završena s debelim minusom. “To ne znači da će likvidnost biti poljuljana, ali neće biti realizirani programi i planovi predviđeni u proračunu kojeg ste vi kao većina izglasala, a za koji sam tada rekao da nije bio realan. Ovo nije dobar smjer i tvrdim da smo u masu stvari samo brojkama pokriveni, ali nemamo pokrića u stvarnome. Generiramo gubitak iz godine u godinu, on se pretače iz šupljeg u prazno i to će negdje morati puknuti i doći će kraj i to na kraju ove godine kad nećemo moći planirati nikakav projekt u idućoj godini bez kreditnih zaduženja. Ovo izvješće je previše varljiva slika da bi ga mogao prihvatiti” – rekao je Vladimir Skendrović.

BEZ IZMJENA PPUGS-a

U proteklih godinu dana u Grad je stiglo više zahtjeva za izmjenama važećih dokumenata prostornog uređenja, neki od njih se odnose na prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, nekima se traži izmjena GUP-a i slično. No, stručna analiza nije pokazala potrebu da se u ovoj godini pokreću postupci izrade i donošenja novih dokumenata prostornog uređenja, već je ukazala na potrebu donošenja izmjena i dopuna nekih važećih dokumenata. Takav zaključak su prihvatili gradski vijećnici.


PRIJEVOZ OSNOVNOŠKOLACA

Uslugu prijevoza učenika osnovnih škola na području Samobora naredne dvije godine obavljat će Samoborček EU grupa d.o.o. i Autoturist Samobor. Naime, oni su se jedini kao zajdnica ponuditelja javili na natječaj koji je raspisao Grad Samobor, a za uslugu prijevoza osnovnoškolaca Grad će im isplatiti preko 8 milijuna kuna s PDV-om.

Što sve uključuje taj prijevoz školske djece – zanimalo je Irenu Franceković iz MOST-a.

Pročelnik Juro Horvat odgovorio je kako se učenici u samoborske osnovne škole prevoze redovitim linijama zajednice ponuditelja Samoborček EU grupe i Autoturista Samobor i to od najbliže stanice od kuće pa do stanice koja je najbliža školi.

Irena Franceković rekla je kako navedena zajednica ponuditelja nije koncesionar za prijevoz na linijama Samobor i okolna mjesta. “Kako je to riješeno s obzirom da je postojeći koncesionar u stečaju i da ne postoji. Trebalo bi raspisati novi natječaj za koncesiju ako se želi ozakoniti prijevoz školske djece na tim linijama” – rekla je Irena Franceković.

Vijećnika MOST-a Zlatka Rešetara je zanimalo da li se uz ovoj sporazum i dodatno plaća subvencija za pokaze učenika.

Juro Horvat je rekao kako taj sporazum obuhvaća samo prijevoz osnovnoškolaca Grada Samobora te je pojasnio kako država tj. resorno ministarstvo sufinancira prijevoz djece iz Općih prihoda i primitaka.

Vijećnicu Irenu Franceković zanimalo je razmišlja li se o tome da se djeci koja idu u neku od područnih škola omogući da im školski pokaz vrijedi na području cijelog Samobora, a kako bi mogli ići i na izvan školske aktivnosti.

“Zakonska obaveza Grada je osigurati osnovnoškolcima prijevoz od kuće do škole i natrag, a što se tiče odlaska na izvan školske aktivnosti može se dobiti popust na pokaz u iznosu od 50% “- pojasnio je pročelnik Juro Horvat.

Vladimir Skendrović je rekao da će podržati potpisivanje ugovora temeljem koje će djecu u školu prevoziti sadašnji koncesionari, jer u suprotnom bi djeca ostala bez prijevoza, no predložio je da na jednoj od idućih sjednica Gradskog vijeća posebna točka dnevnog reda bude javni gradski prijevoz s obzirom na brojne poteškoće.

UGOVOR S INOM

Osim suglasnosti da potpiše ugovor s o prijevozu djece sa Samoborček EU grupom i Autoturistom Samobor vijećnici su gradonačelniku dali i suglasnost da potpiše ugovor s Inom, a koja će naredne četiri godine osnovne škole na samoborskom području opskrbljivati loživim uljem. Naime, Inina ponuda, od 4 pristigle tijekom postupka javne nabave, bila je najpovoljnija, a s PDV-om iznosi gotovo 1, 5 milijuna kuna.

FINANCIRANJE JVP GRADA SAMOBORA

Vijećnici su bez rasprave prihvatili i Odluku kojom se utvrđuju kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u ovoj godini. Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva u ukupnom iznosu od nešto više od 3 milijuna kuna, a raspoređena su za zaposlene u JVP Grada Samobora u iznosu od 2, 760.147 kuna i za materijalne rashode u iznosu od 319.256 kuna.

Kruno Solenički i Anja Franić Modrić

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentara

  1. Avatar

    S obzirom da farsa sa nagradom za životno dijelo nije pronašla mjesto u ovom izvješću osobno ću ga elaborirati na svojima granicama. Kao građanin se želim ispričati u svoje i ime stranke koju predstavljam izuzetnom sportskom pedagogu gdinu Jelinicu jer mi 16 veličanstvenih nije snagom ruku čak ni dozvolilo amandman kojim bi iskoristili pravo na dodjelu dvije nagrade. Samo radi istine i na znanje svim sportašima i sportskim djelatnicima kao i savezu sportova na znanje. Sramota gospodo, sramota!