Najnovije
Noć muzeja u Samoboru (28. siječnja 2020. 16:57)
Svečani prijem za srebrnog Mateja Ašanina (28. siječnja 2020. 16:02)
Mlađi naraštaji RK Rudara četvrti u Rijeci (28. siječnja 2020. 15:59)
Pregršt zabave za male mašakre (27. siječnja 2020. 17:52)
Juraj Kodrić osvojio turnir u Zagrebu! (27. siječnja 2020. 14:02)
Sveta Gera i molitva za mir (27. siječnja 2020. 13:18)
Po Žumberku – od Krijesa do Krijesa (27. siječnja 2020. 13:15)

“Sveta Nedelja – Grad za pametno poslovanje i ugodan život”

19. travnja 2018.
Komentari isključeni
1.856 Pregleda

Grad Sveta Nedelja dobio je svoju prvu Strategiju razvoja za razdoblje 2018.- 2022. godina, koju su jučer na šestosatnom zasjedanju Gradskog vijeća, vijećnicima prezentirali zamjenici gradonačelnika Davor Nađi i Marija Hršak. Dokument je jednoglasno prihvaćen, a to jednoglasje u odlučivanju jučer je obilježilo i dio preostalih točaka dnevnog reda kojih je, s dvije nadopune, bilo čak 25.

STRATEGIJA DO 2022.

Vizija ove strategije razvoja, koju je izradila tvrtka Razbor iz Zagreba, glasi: “Sveta Nedelja – Grad za pametno poslovanje i ugodan život”. -U Strategiji smo identificirali 4 strateška prioritetna područja kao ključna segmenta u kojima Grad ostvaruje elemente svoje vizije – rekao je Davor Nađi i naveo da su to Gospodarstvo, Društvo i uprava, Promet i energetika te Okoliš, prostor i priroda. -Za svaki od strateških ciljeva postavljeni su mjerljivi indikatori, kojima će se nastojati kvantificirati učinak u njihovu ostvarivanju – nadodao je Nađi. Ostvarivanje će biti temeljeno na mjerama koje su također kvantitativno mjerljive indikatorima rezultata. Razrađeni su i modaliteti provedbe i praćenja provedbe Strategije, a godišnjim operativnim planovima aktivnosti će se operacionalizirati.

-Misija gradske uprave je osiguranje najviše kvalitete života naših sugrađana promicanjem gospodarskog, društvenog i infrastruktunog razvoja grada koji je već prepoznat kao gospodarski uspješan, osobito u području inovacija i usluga s viskom dodanom vrijednošću – naglasio je Davor Nađi. -Naši građani, uz to, iznimno bitnim smatraju očuvanje okoliša, prirode i krajobraza, a radimo na tome da ne budemo samo najmlađi grad u Hrvatskoj već i grad za mlade, s dobrim uvjetima života za mlade obitelji – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Jedan od ciljeva zacrtanih Strategijom zato je i povezivanje grada u cjelovit urbani prostor prepoznatljivog identiteta, koji građanima nudi visoku razinu kvalitetnih sadržaja i usluga.

-U prstenu smo metropole pa smo se odredili prema unapređenju prometne i komunikacijske povezanosti između naših naselja prema većim urbanim središtima – rekla je Marija Hršak i detaljnije obrazložila brojčane indikatore za postizanje svih u Strategiji opisanih ciljanih područja razvoja.

U nadolazećem petogodišnjem razdoblju Sveta Nedelja, uz ostalo, planira proširiti vrtićke kapacitete kako bi 95 posto djece mogla uključiti u predškolski program te dograditi škole u Svetoj Nedelji, Strmcu i Kerestincu. U planu je i izgradnja Doma kulture, Sportsko-rekreacijskog kompleksa nedaleko od dvorca Erdödy u Kerestincu te bazenskog kompleksa na području grada. Provest će se i brendiranje grada, koje uključuje njegov jedinstveni vizualni identitet u smislu ujednačavanja zajedničkih elemenata u gradnji i opremanju grada.

-Strategija se mora ogledati i u proračunu i vizija mora biti realna – pripomenuo je u raspravi HDZ-ov vijećnik Damir Halužan smatrajući da se premalo vodilo računa o strateškim planiranim investicijama u odnosu na proračun, a zanimalo ga je i koja bi to tri objekta društvene namjene i objekta za obnovu kulturne baštine mogla biti izgrađena ili obnovljena do 2020. godine. -Za sve aktivnosti radit će se studije izvodljivosti i isplativosti, a prema potrebi i revizija Strategije – rekao je Davor Nađi.

PROSTORNO PLANIRANJE

Suzdržanost oporbe bila je, uz ostalo, prisutna kod odlučivanja o šestim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje, uz koji su prošla i dva poddokumenta, a to su Urbanistički plan uređenja dijelova naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki, te Urbanistički plan uređenja Radne zone Sveta Nedelja.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec istaknuo je da su se u šestim izmjenama Prostornog plana nastojale ispraviti sve pogreške i propusti iz četvrtih i petih izmjena. -Znatno su sada postroženi uvjeti za poduzetničku izgradnju unutar stambenih zona jer u poslovnim zonama imamo još dovoljno mjesta za potencijalne investitore – rekao je Zurovec i dodao da je Grad otvoren za svaki novi prijedlog u vezi s Prostornim planom. Njegove šeste izmjene i dopune detaljnije je obrazložila arhitektica Terezija Mirković Berković iz Urbanističkog instituta Hrvatske napomenuvši, između ostalog, da je došlo do sitnijih promjenama u vanjskim granicama Grada i granicama gradskih naselja, da je za produženu Baštijanovu ulicu, s obzirom na postojeću izgradnju, novim korekcijama i dalje ostavljen koridor te da je osigurana zona za proširenje dječjeg vrtića u Novakima.

Na materijale bez kartografskih prikaza za ovu točku dnevnog reda požalio se Damir Halužan (HDZ), a predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivica Vojvodić podsjetio da su svi vijećnici i drugi zainteresirani građani imali uvid u sve planske dokumente tijekom javne rasprave o njemu kada su mogli postavljati svoja pitanja i dostavljati primjedbe na plan. Još je istaknuo da je otegotna okolnost kod donošenja ovog novog prostornog plana bila naslijeđena situacija iz prijašnjih planova.

Sanja Cesarec iz Eko flora plus svetonedeljskim je vijećnicima o radu ove koncesionarske tvrtke na prikupljanju miješanog komunalnog otpada tijekom protekle godine sa zadovoljstvom priopćila da je količina tog otpada u odnosu na godinu ranije smanjena za 65 tona. Podsjetila je da se otpad selektira na 15 tzv. zelenih otoka koje građani u posljednje vrijeme manje koriste, ali je zato znatnije povećano odlaganje u reciklažnom dvorištu. Ekološku svijest svojih sugrađana pohvalio je Damir Halužan vjerujući da će se ovi podaci reflektirati i na zadržavanje sadašnje razine, ako ne i na smanjenje postojećih cijena prikupljanja komunalnog otpada.

GOSPODARENJE OTPADOM

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Plan gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2017.-2022. godina uz primjedbu Kluba vijećnika HDZ-a na lokaciju budućeg reciklažnog dvorišta uz silazni put s autoceste smatrajući to estetski neprikladnim. O Planu je govorila viša savjetnica za financije i računovodstvo u gradskoj upravi Martina Fabijan istaknuvši da će se Grad Sveta Nedelja, kad s državne razine, nakon izrade akcijskog plana, bude raspisan javni poziv za sufinanciranje otvaranja i opremanja novih reciklažnih dvorišta za građevinski, a posebno azbestni otpad, javiti na to. Istaknula je da je Planom do 2022. godine predviđeno smanjenje ukupne količine komunalnog otpada za 5 posto u odnosu na količinu tog otpada iz 2015. godine. Drugi planski cilj je prikupiti 60 posto odvojenog komunalnog otpada, ponajprije papira, kartona, stakla, plastike, metala i bio otpada što će se ostvariti izgradnjom novog reciklažnog dvorišta, nabavom mobilnog reciklažnog dvorišta i postavaljnjem dodatnih spremnika za reciklabilne materije na novih 5 zelenih otoka. Još jedan cilj Plana gospodarenja otpadom – naglasila je Martina Fabijan – prikupiti je 40 posto bio otpada iz postojećeg komunalnog otpada putem kućnog kompostiranja.

PRIJATELJSTVO S GOSTIVAROM I PROŠIRENJE UPRAVNIH ODJELA

Uz nekoliko izvješća o lanjskom ostvarenju aktivnosti na području komunalnog održavanja i izgradnje, gospodarenja otpadom te radu gradonačelnika u drugom polugodištu prošle godine, Vijeće je prihvatilo prijedlog o uspostavi prijateljstva i suradnje Svete Nedelje s jednim od najrazvijenijih makedonskih gradova, Gostivarom. Odlučilo je i o novom ustroju gradske uprave, koja će umjesto dosadašnjeg Jedinstvenog upravnog odjela djelokrug rada podijeliti na tri nova. To su Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu, zatim Odjel za financije, računovodstvo i javne prihode te Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove.

BRANKU RADOŠEVIĆU NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Vijećnici su odlučili i o ovogodišnjim svetonedeljskim laureatima kojima će gradska priznanja biti uručena u povodu proslave Dana grada. Dobitnik Nagrade za životno djelo je dugogodišnji sportski radnik Branko Radošević, kojemu će uz Povelju Grada pripasti i novčana nagrada u visini od 10 tisuća kuna, dok će Nagradu Grada Svete Nedelje ove godine primiti Udruga za očuvanje hrvatske kulturne baštine Kragulj za svekoliki doprinos očuvanju svetonedeljske kulturne baštine, Judo klub Sakura za poseban doprinos u radu s djecom i mladima te Twirling mažoret klub Sveta Nedelja za poseban doprinos u promicanju kulture i umjetnosti.

DARIO ZAJEC – NOVI VIJEĆNIK

Umjesto Marija Čižmešije, koji je neopozivo odstupio s mjesta gradskog vijećnika, za novog člana Gradskog vijeća iz redova svetonedeljskog SDP-a prisegnuo je Dario Zajec.

AKTUALNO O JEDINSTVENOM KNJIGOVODSTVU ZA UDRUGE

Aktualni sat nije bio predug, a iz njega izdvajamo upit Damira Halužana (HDZ) smije li se prema važećem hrvatskom zakonodavstvu Grad Sveta Nedelja miješati u rad Sportske zajednice, izbor njezina tajnika i u dodjelu sredstava udrugama te narediti udrugama da moraju koristiti jedinstveni knjigovodstveni servis koji im odredi Grad jer će im u protivnom biti uskraćeno financiranje. -Nikome i nikada nismo nešto tako naredili, udruge se godinama žale da same nemaju knjigovođe, pa smo htjeli da im ta usluga pojeftini i da generalno napravimo uštede, pa smo se odlučili za ovakav model jedinstvenog knjigovodstva za sve – rekao je gradonačelnik Dario Zurovec dodavši da oni koji žele sami voditi knjigovodstvo ili odabrati nekoga drugoga mogu to učiniti, ali im taj trošak kroz donacije Grada neće biti priznat. Što se tiče izbora tajnika Sportske zajednice Zurovec je rekao da Gradu nije u cilju da se politika miješa u to već da to bude osoba koja je vezana uz sport.

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.