Ispitivanje novih sirena za uzbunjivanje

3. travnja 2018.
Komentari isključeni
1.257 Pregleda

Ispitivanje novih sirena za uzbunjivanje stanovništva, nabavljenih u okviru projekta FRISO 1bit će obavljeno u srijedu 4. travnja 2018. godine od 10 do 12 sati na području Kraja Gornjeg i Kraja Donjeg u prekosavskoj općini Marija Gorica.

Stanovništvo nema razloga za uzbunjivanje jer se, ponavljamo radi samo o ispitivanju funkcionalnosti novih sirena.

Projekt FRISCO1 je strateški međunarodni projekt hrvatskih i slovenskih partnera – institucija vodnoga gospodarstva i suradničkih institucija obiju država, punog naziva: „Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere“/„Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – strateški projekt 1 – negradbeni ukrepi“ (Flood RIsk Slovenia – Croatia Operations 1).  

Projektom se provode odabrane negrađevinske mjere upravljanja rizicima od poplava na ciljnim riječnim slivovima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.070.950,00 eura, od čega se 85% sredstava sufinancira iz INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014-2020, dok preostalih 15% pokriva nacionalno sufinanciranje.

Cilj projekta je smanjenje rizika od poplava na šest prekograničnih slivova Kupe, Sutle, Drave, Mure, Bregane i Dragonje te promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima.

Projekt FRISCO1 provodi osam projektnih partnera, od kojih su tri iz Hrvatske: Hrvatske vode kao vodeći partner, Državni hidrometeorološki zavod i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a pet iz Slovenije (Ministarstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Inštitut za hidravlične raziskave i Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Projekt se realizira kroz radne pakete, koji osim provedbe aktivnosti na izradi tehničkih rješenja, mjera i dokumentacije za pojedini prekogranični sliv, uključuju i provedbu aktivnosti za podizanje svjesnosti javnosti – građanstva i ostalih interesnih skupina na slivovima, te usavršavanje kapaciteta partnerskih institucija i ustanova odgovornih za upravljanje rizicima od poplava u obje države, što podrazumjeva identifikaciju operativnih nedostataka i administrativnih zapreka za učinkovito prekogranično upravljanje rizicima od poplava, sa prijedlozima za unaprjeđenje i poboljšanje sustava.

Projektom FRISCO1, koji je započeo 1. travnja 2016. i traje do 31. ožujka 2019., predviđena je između ostalog i nabava novih sirena za uzbunjivanje stanovništva, na slivovima obuhvaćenih Projektom.

Slijedom planiranih aktivnosti te nakon analize postojećeg sustava uzbunjivanja i mogućih lokacija za postavljanje sirena, nabavljena je, isporučena i montirana oprema namijenjena za poboljšanje sustava za uzbunjivanje na slivu rijeke Sutle u Zagrebačkoj županiji.

 

Mislav Maroević

Novinarstvom se aktivno počeo baviti 1976. u danas kultnom magazinu Svijet. Radijsku karijeru započinje 1978. godine na Radio Samoboru. Početkom devedesetih godina podiže obiteljsku tvrtku Matis, koja 2004. godine dobiva koncesiju Radio Samobora.

Komentari nisu dopušteni.