Odluka o otpadu – temelj za aneks koncesionarskom ugovoru

1. veljače 2018.
Komentari isključeni
1.668 Pregleda

Nakon sat i pol rasprave, na sjednici koja je sinoć potrajala puna tri sata, gradski vijećnici Svete Nedelje, s 10 glasova “za”, donijeli su odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te ostalog korisnog otpada na području svoga grada. U glasovanju nisu sudjelovali HDZ-ovi vijećnici koji su prije tog čina izašli iz vijećnice nezadovoljni činjenicom da njihov amandman da se u odluku ugradi i mogućnost korištenja najmanje kante zapremine 60 litara i za miješani komunalni otpad te tako građanima omogući i taj odabir, nije prihvaćen. Nakon kratkotrajnog izbivanja vratili su se na sjednicu. A njoj je od ukupno 17 vijećnika nazočilo njih 15.

Riječ je o gradskoj odluci koju je ovo vijeće donijelo u zadnji čas temeljem Vladine uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koja se primjenjuje od danas, 1. veljače. Uglavnom, HDZ-ovi vijećnici Damir Halužan, Goran Kanižaj, Jozo Vrdoljak, Zdenko Tubikanec i Marijan Vojvodić tražili su da spremnik od 60 litara ne bude samo predviđen za prikupljanje biorazgradivog otpada već i za onaj miješani, pa da se građanima omogući da ga nabave i o svom trošku, ali je predlagatelj odluke, gradonačelnik Dario Zurovec, tu mogućnost odbacio, pa su u opciji za MKO ostale samo kante od 80, 120, 240 i 1100 litara. Sporna im je bila i odredba o odvozu miješanog komunalnog otpada koja bi se odvijala minimalno dvaput mjesečno, umjesto dosadašnje prakse jedanput tjedno. Tražili su i dodatno obrazloženje za kaznene odredbe smatrajući da Grad njima ne štiti svoje građane, već ih u slučaju neodvajanja korisnog otpada kažnjava višim cijenama, tim više što ubuduće sa 650 tisuća kuna kao dosad neće biti subvencionirano odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu s jedne strane, a s druge će o kaznama odlučivati koncesionar, tvrtka Eko flor plus, umjesto da prigovore građana rješava Grad Sveta Nedelja. HDZ je tražio i da dospijeće plaćanja računa ostane 15.-og dana u mjesecu, a ne 10.-og.

-Iako je tekst krnji i nedorečen, on ipak ispunjava sve uvjete da ga se prihvati i stvori pozicija za pregovore s koncesionarom o obavljanju posla – rekao je Ivica Vojvodić (lista Darija Zurovca), a SDP-ov vijećnik Mario Čižmešija tražio je konkretno obrazloženje kako će se u sadašnjoj situaciji odvoza sve to kontrolirati.

Odluka je samo temelj za sklapanje aneksa ugovora s koncesionarom koji je na snazi do 2020. godine i u tom će ugovoru dodatno biti precizirane sve odredbe o načinu prikupljanja i odvoza otpada i njegovoj cijeni – obrazlagali su gradski dužnosnici – tvrdeći da im ovakva odluka daje puno šire mogućnosti da sve ostane isto kao dosad, ali i da se mijenja, odnosno da daljnja usluga bude optimalna, a cijena njezinim korisnicima prihvatljiva, kako je rekla pročelnica Jedinstvenog gradskog upravnog odjela Biserka Delač. -Cilj i motiv ove gradske odluke, kao i državne uredbe, ogleda se u razdvajanju otpada, pa će oni koji se toga budu pridržavali plaćati manje, a oni koji se ne budu tako ponašali više – naglasio je zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Dodao je da će biti provedena i edukacija građana o odvajanju otpada i informativna kampanja preko medija uz pomoć poticajnih EU sredstava za tu namjenu.

Vesna Centa iz Eko flora plus obrazložila je da je rok za pružanje dokaza o izvršenju koncesionarove usluge godina dana od stupanja na snagu uredbe što znači da će koncesionar naplatu prema volumenu kante, odnosno litraži i broju odvoza moći provesti tek kad ugradi čipove u kante koji će biti dokaz o izvršenju usluge, odnosno odvozu i mjerilo konačnog obračuna pružene usluge. No, rekla je Centa, i s manjom kantom cijena ne mora biti niža jer će njezino pražnjenje biti češće što će se bilježiti putem čipa, dok veću kantu, ukoliko nije puna, građani ne moraju predati na pražnjenje, pa se neće ni evidentirati odvoz. S tim u vezi naglasila je da provedene analize sadržaja miješanog komunalnog otpada ukazuju na to da je u njemu do 40 posto biorazgradivog. To opet znači da bi ubuduće, nakon razvrstavanja, trebalo biti manje odvoza miješanog otpada. Centa je objasnila i da se cijena odvoza sastoji od tzv. fiksnog dijela koji čini nabava i održavanje opreme za prikupljanje otpada te troškovi prijevoza i obrade, a varijabilni dio čini količina predanog komunalnog otpada. -Cijeli taj novi sustav počiva na načelu “onečiščivač plaća” – rekla je Vesna Centa. Ugovorne kazne – dodala je Centa – pisat će se po prijavi komunalnog redara i nakon što se razmotre i ispitaju prijave i izjave građana, osigura fotografiranje i video snimanje obračunskog mjesta i provjere druge činjenice.

Puna primjena ove odluke počet će 1. studenog kad Eko flor plus ispuni tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada prema volumenu i broju pražnjenja na cijelom području Svete Nedelje, a do tada će se usluga naplaćivati prema dosadašnjem načinu naplate.

Uz ovu odluku svetonedeljski su vijećnici izglasali i mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada na području grada Svete Nedelje.

“Ulaz” u Hoto naselje

Uz zanimljivo glasovanje, 11 za, 1 protiv i 3 suzdržana, donesena je i Odluka o kupnji nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika DORF d.o.o. u stečaju, ukupne vrijednosti 688 tisuća kuna. Riječ je o zemljištu unutar Hoto naselja, koje je Grad kupio na nedavnoj dražbi.

Sanacija Guštiraja

Na zadovoljstvo vijećnika izglasan je i prijenos prava vlasništva na nekretninama Grada Svete Nedelje u Rakitju na Republiku Hrvatsku, koje će se dati na upravljanje Hrvatskim vodama ne bi li one napokon uredile kanal Guštiraj. Gradonačelnik Dario Zurovec je pritom rekao da je Vodoprivreda već napravila projekt sanacije što je dovelo i do malog političkog nadmudrivanja tko je za to više ili manje zaslužan, aktualna ili bivša svetonedeljska vlast.

“Aktualac”

Ni na 9. sjednici Gradskog vijeća Svete Nedelje nije izostao aktualni sat. Trajao je 30-ak minuta, a s njega izdvajamo neka od postavljenaih pitanja.

Za uređenje dječjeg parka u Sigetu 1 u Brezju založio se Jozo Vrdoljak (HDZ), a Dario Zurovec rekao da je kupnja igrala za taj park u tijeku. Što će biti s bivšim asfaltnim bazama Tempa i Viadukta u Rakitju zanimalo je Božidara Jedvaja (BM 365) koji je gradskoj upravi predložio da taj prostor Grad iskoristi za svoje potrebe. -Tempo je predmet dražbovanja na sudu, a za Vijadukt nemamo informacije – rekao je gradonačelnik Zurovec obećavši pisani odgovor.

O nepropusnim septičkim jamama progovorio je Goran Kanižaj (HDZ) i pitao zašto se započelo s penalizacijom onih koji nemaju nepropusne septičke jame, u koje se ne isplati ulagati sada kada je zagrebačka kanalizacija blizu Kerestincu, pa je, ne vjerujući u obećanja Milana Bandića, predložio da Grad iskoristi prenesenih 30 milijuna proračunskih kuna iz proteklih godina i uključi se u dovođenje te kanalizacija iz Zagreba do Kerestinca. -Kanalizacija je došla do benzinske crpke u Ježdovcu i nedostaje još svega 400 metara koje treba napraviti Grad Zagreb da bi se na tu kanalizaciju mogao spojiti Kerestinec i druga mjesta – rekao je Dario Zurovec.

Na potrebu popravka Ulice Vojvodići u Novakima ukazao je Marijan Vojvodić (HDZ), a na radove u Ulici braće Ribar u Bestovju, koji su se neplanirano oduljili, Zdenko Tubikanec (također HDZ). Vojvodići će se pokrpati, a krajnji rok za završetak radova u Ulici braće Ribar je 28. veljače – odgovorio je Zurovec.

Na upit Damira Halužana (HDZ) zašto se Grad oglušuje i ne odgovara na traženja jednog branitelja oboljelog od PTSP-a, koji već tri mjeseca čeka odgovor iz Grada, pročelnica Biserka Delač rekla je da mu je Grad dosad pomagao i da su s njim o njegovim potrebama i nedavno razgovarali, no, on sada traži novac za dogradnju svog objekta, ali izravno, na ruke, jer bi mu u tome pomogli prijatelji, ali Grad takvu isplatu ne može obaviti.

Halužan je još pitao kako je moguće da je poljoprivredno zemljište oduzeto čovjeku koji ga obrađuje već 30 godina i dodijeljeno drugom koji nije ni poljoprivrednik. Biserka Delač je rekla da je došlo do zbrke, jer su za isto zemljište izdane dvije potvrde, budući da jedna nije bila evidentirana, pa će se taj problem probati drugačije riješiti.

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.