Aktualni sat: od sudskih sporova do poticaja za zapošljavanje!

26. siječnja 2018.
Komentari isključeni
1.192 Pregleda

SUDSKI SPOROVI

Aktualni sat jučerašnje sjednice Gradskog vijeća otvorio je vijećnik Vladimir Skendrović (HDZ) prvo ukazavši na to da se Poslovnik Gradskog vijeća treba jednako primjenjivati na sve vijećnike, a potom je pitao koje sve sudske sporove Grad Samobor vodi, s kim i kakve su mogućnosti da dobije te sporove. Ukazao je na spor između Grada Samobora i bivšeg ministra branitelja Mije Crnoje kojeg je Samobor izgubio prvostupanjskom presudom. Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je kako je Grad tužio Crnoju, jer se nije pridržavao ugovora temeljem kojeg mu je darovano zemljište, jer ima status branitelja, a prema kojem je bio dužan u roku od 3 godine početi graditi kuću. “On to nije ispoštovao i mi smo ga tužili. Zašto je sud presudio u njegovu korist ne znam, odluke koje donose naši sudovi su “čudne” rekao je Stanec te najavio kako će se Grad Samobor žaliti na prvostupanjku odluku te da ne može unaprijed govoriti kakav će biti ishod tog spora.

šMIDHEN

Vijećnik Vladimir Skendrović (HDZ) izrazio je zadovoljstvo što je gradonačelnik Krešo Beljak aktualizirao pitanje Šmidhena na sjednici Hrvatskog sabora te je pitao zašto Grad Samobor nije 2009. godine raskinuo ugovor o pravu građenja s tvrtkom Fantasyland, jer do gradnje nije došlo. Pitao je i jesu li oni plaćali Gradu ono na što su se obvezali ugovorom. Odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekavši kako je toj tvrtki dano pravo građenja od strane grada ali i države te da je ona sve do 2009. godine kada je otišla u stečaj plaćala svoje obveze. Na to je pročelnik za financije Željko Radovanić potvrdio da se radilo o 1 kuni po metru četvornom.

POPIS GRADSKE IMOVINE

Na upit Irene Fanceković MOST u kojoj je fazi izrada popisa gradske imovine, Željko Stanec je odgovorio kako je sastavljena komisija koja na tome radi te da je to posao koji će potrajati do konca ove godine i tada će se znati s kojom sve imovinom Grad raspolaže te koja je njena vrijednost.
Najavio je i kako će si podaci biti digitalizirani i time dostuoniji svima.

ODVODNJA SAMOBOR?

Ivan Kaselj (HDZ) zatražio je da se na idućoj sjednici Gradskog vijaća pojasni što se događa s gradskim poduzećem Odvodnja Samobor na čelu kojeg više nije Krešimir Jelić.

EU FONDOVI

Luka Tomovski (SDP) vratio se u vrijeme blagdana pa je pohvalio Turističku zajednicu i Gradske službe za lijepo blagansko uređenje grada te program u vrijeme Adventa. Na njegov upit koliko Grad koristi EU fondove, Željko Stanec je odgovorio da se Grad redovito javlja na sve natječaje za EU fondove i svih ministarstava te da ispunjavaju potrebne uvjete i dokumentaciju. NO, te institucije koje najave raspisivanje natječaja često ih ne raspišu, kao što je slučaj s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je najavio učešće od minimalno 40% sredstava za kompostanu. “Iako smo poslali svu potrebnu dokumentaciju još ništa nismo dobili, a isto je i s predanim projektom energetske učinkovitosti javne rasvjete” – rekao je Stanec.

DOGRADNJA VRTIĆA U BREGANI

Irenu Kapor (SDP) zanimalo je u kojoj je fazi dogradnja vrtića u Bregani i hoće li se time zadovoljiti sve potrebe za vrtićkim kapacitetima u našem gradu. Pitala je i odvijaju li se radovi na uređenju kina prema planu. Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković rekla je da će se uređenjem vrtića u Bregani u centralni objekt vratiti dvije odgojne skupine djece koje su sada izmještene te da će biti mjesta za još dvije skupine, a uredit će se i sportska dvorana. Međutim, to neće zadovoljiti sve potrebe roditelja i djece posebice iz područja Pavučnjaka, Rakovog Potoka i drugih mjesta pa će se vidjeti hoće li se graditi još koji novi vrtić. Što se tiče radova na uređenju zgrade samoborskog kina oni se odvijaju prema planu.

MEĐUSTRANAČKO VIJEĆE

Što je s prijedlogom triju stranaka za osnivanje međustranačkog vijeća, zanimalo je Lovru Mihelića (HDZ). “Na tome se radi” – odgovorio je predsjednik vijeća Miran Šoić. Na to je reagirao Damir Skok (365 MB – Stranka rada i Solidarnosti) rekavši da se ne bi tako trebalo odgovarati na nešto što se čeka već 3 mjeseca.

PROMOCIJA BUDINJAKA

Ivan Horvat (HSS) predložio je da se značajno arheološko nalazište u Budinjaku na Žumberku više prezentira u javnosti te da se razmisli o tome da se pokrene postupak da se unese u UNESCO-vu baštinu.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kad će krenuti poticaji za zapošljavanje mladih i za gospodarstvenike, zanimalo je Zlatka Rešetara (MOST), a pročelnik za gospodarstvo Marinko Džepina odgovorio mu je da su natječaji u pripremi i da će uskoro biti objavljeni.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentara

 1. Avatar

  Prema tvrdnji gospodina Staneca tvrtka FANTAZIJA je u stečaju od 2009. Ta ista tvrtka 2012. zadužuje gradske nekretnine (motocross staza) kreditom od 20 miljuna kuna.
  Stanje zemljišne knjige na datum 26.01.2018.
  A POSJEDOVNICA
  1.1. PRAVO GRAĐENJA na kčbr. 176, 177, 178, 179, 175/2, 169/1 i 174 upis. u z.k. ul. 6773 k.o. Samobor
  B VLASTOVNICA
  2. Udio prava građenja: 1/1 FANTAZIJA SPORT D.O.O., PERKOVĆEVA 9, SAMOBOR
  2.2 ZABILJEŽBA, OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA, RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA U
  ZAGREBU, POSL. BR. ST-874/13. 16.04.2014
  C TERETOVNICA
  Temeljem Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na
  pravu građenja od 09. veljače 2012. godine uknjižuje se pravo zaloga radi osiguranja
  tražbine u iznosu od 20.010.000,00 kn, što na dan zaključenja Sporazuma iznosi
  2.640.594,15 EUR prema srednjem tečaju tečajne liste HNB za EUR, za korist: CENTAR BANKA D.D., OIB: 89296739230, AMRUŠEVA 6, ZAGREB

 2. Avatar

  Beljakov Franjo Filipović…a gazda,”derektor” i glavni urednik ovog “čmrljavog protuhrvatskog portala” najveći samoborski dezerter…

 3. Avatar

  Ovako je izgledao Titov raj

  …Inflacija u Jugoslaviji je 1981. godine dosegla 45%, i krenula u nezadrživ rast koji je do Markovića narastao na preko 1000% godišnje, doprinoseći osjećaju bijede i beznađa. S tržišta je nestala skoro sva uvozna roba, zemlja nije bila u stanju plaćati uvoz nafte, opreme i sirovina, nastali su prekidi u proizvodnji, počelo se s mjerama poput vožnje par nepar i bonova za gorivo – nastupila je ekonomska kriza koja će trajati do raspada Jugoslavije.

  Potkraj 1979., uoči izbijanja krize, savezna vlada je odlučila devalvirati dinar za oko 30% kako bi stimulirala izvoz, a poskupila uvoz kao odgovor na katastrofalni trgovinski deficit i goleme otplate dugova. Smrtno bolesni Tito nije odobrio devalvaciju jer je smatrao da to škodi ugledu zemlje, pa je, prema Bilandžiću, rekao delegaciji savezne vlade: “Lako je vama devalvirati. To se može i s pola mozga, a gdje vam je bila pamet da ste dopustili da do toga uopće dođe.”

  Mjesec dana nakon Titove smrti, u lipnju 1980., savezna vlada je devalvirala dinar za 30%, a zatim će se devalvacije redati jedna za drugom sve do raspada Jugoslavije.

  1983. Jugoslavija je službeno bankrotirala, iako to nikad svojim građanima nije objavila (no objavili su drugi), te prestala plaćati sve obaveze prema inozemstvu, što je rezultiralo golemim nestašicama.

  Jugo­sla­vija je, dakle, 1991. godinu doče­kala s oko 20 (tadašnjih) mili­jardi dolara duga. Njen dug se prodavao za 30 centi za dolar, dakle smatrao se nenaplativim. Pret­hodno joj je Među­na­rodni mone­tarni fond uma­njio dug za 1.8 mili­jardi jer zemlja jed­no­stavno nije imala sred­stava za vra­ća­nje ni kamata, a kamoli glav­nice. Usto je SAD, u očajničkom pokušaju da spriječi rat i raspad države, Markoviću dala besporvratno oko 3,5 milijardi dolara kako bi stabilizirao dinar, no taj novac se istopio u šest mjeseci. Ovom je pret­ho­dilo neko­liko desetljeća izgrad­nje eko­no­mije čija je struktura bila takva da joj je opsta­nak zavi­sio baš od stal­nog pove­ća­nja vanjskog duga! Upravo suprotno danas popularnim mitovima, ekonomija Jugoslavije nije bila zasnovana na dobiti industrije – nje nije bilo, naprotiv, cjelokupna industrija Jugoslavije je radila s gubitkom, već isključivo na zaduživanju, deviznim doznakama radnika u inozemstvu i turizmu.

 4. Avatar

  Miji Crnoji nije izdata građevinska dozvola a svim okolnim parcelama je????

 5. Avatar

  Uz rasističke komentare : “kaj bu nam bosancov tu se dopelaval”…