Nova prilika za ugradnju e-punionica i solarnih klupa

8. studenoga 2017.
Komentari isključeni
773 Pregleda

Grad Samobor među prvima u Hrvatskoj je vlastitim sredstvima napravio e-punionicu i pametne klupe. Sada ima priliku dobiti sredstva od Zagrebačke županije za još jednu pametnu klupu.

Naime, kako bi svi gradovi i općine na području Zagrebačke županije dobili sredstva za ugradnju solarnih klupa i e-punionica, Zagrebačka županija raspisala je 171.000 kuna vrijedan javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava.

Do sada je uz pomoć županijskih sredstava u iznosu od 1,6 milijuna kuna projektirano i ugrađeno 28 e-punionica i isto toliko pametnih klupa, a sad za to imaju priliku i preostala 2 grada (Samobor, Sveta Nedelja – solarne klupe) i 4 općine (Brckovljani, Kloštar- Ivanić, Klinča Sela –solarne klupe i e-punionice te Žumberak solarna klupa). Javni poziv za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 15. studenoga 2017. godine.

Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje do prijave na ovaj javni poziv nemaju od strane Zagrebačke županije sufinanciranu i izgrađenu e-punionicu i/ili postavljenu pametnu klupu, ispunjavaju sve formalno-pravne i tehničke preduvjete za izgradnju i postavljanje e-punionice i/ili pametne klupe te imaju ugovorenu izgradnju i postavljanje e-punionice i/ili pametne klupe.

Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom prijavitelju za e-punionicu iznosi 25.000 kuna, a za pametnu klupu 16.000 kuna. Pritom je važno napomenuti da jedan grad ili općina može dobiti potporu za izgradnju samo jedne e-punionice i/ili pametne klupe u jednoj kalendarskoj godini.

„S projektom ‘e-mobilnost’ krenuli smo 2015. te ga sustavno provodimo, a cilj je građanima omogućiti korištenje napredne infrastrukture za električna vozila koja su u svijetu, a sve više i kod nas, u porastu“, rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dodavši da je Zagrebačka županija vodeća županija u Republici Hrvatskoj po broju e-punionica, a i najviše električnih vozila u državi registrirano je na njezinu prostoru. „Ukupno su na prostoru Zagrebačke županije postavljene 52 e-punionice, od čega je njih 28, i isto toliko pametnih klupa, postavljeno upravo uz sufinanciranje Županije“, rekao je Kožić istaknuvši pritom da su nedavnim rebalansom proračuna povećana sredstva za ovu namjenu za 100 tisuća kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove i općine da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, s naznakom „Javni poziv za provedbu mjere razvoja e-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini“, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u Pisarnici na 6. katu.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se na web-stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju na adresi: Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb. Više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-467.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.