Obavijest vinogradarima

17. srpnja 2017.
Komentari isključeni
1.029 Pregleda

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu.

Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, Savjetodavna služba predlaže primjenu fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi: propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol). Također je moguća primjena pripravaka na osnovi bakra.

Vremenske prilike tijekom srpnja pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) te je u većini vinograda pepelnica dominantan patološki problem. Za suzbijanje pepelnice preporučuje se Crystal, Nativo WG, Collis, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Dynali ili Talendo. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada treba primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U ovoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora, ali treba biti oprezan jer pripravci na osnovi sumpora pri temperaturama zraka iznad 25 stupnjeva mogu uzrokovati fitotoksičnost. Ukoliko se na bobicama primijete simptomi pepelnice preporučuje se primijeniti Falcon EC ili pripravak Luna Experience SC. Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata (pripravci na bazi aktivnih tvari: propineb, mankozeb i metiram) u kombinaciji s pripravcima na osnovi sumpora produžuje se karenca, koja u tom slučaju za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana. 

S obzirom na to da se ove godine za rane sorte očekuje ranija berba važno je voditi računa o odbiru pripravaka i propisanim karencama.

U vinogradima, ponajprije u mladim nasadima, gdje su vidljive posljedice suše preporučuje se primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Amalgerol, Megafol, Trainer ili Polyamin.

Pripravke za zaštitu bilja treba upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Aleksandra Radić, dipl. inž. agr.

E-mail: [email protected]

Fotografija preuzeta sa savjetodavna.org

Edi Kirschenheuter

Novinarstvom se bavi od 1976. godine. Za Radio Samobor i Samoborske novine počinje raditi 1987. Bio je suradnik-dopisnik Sportskih novosti i Večernjeg lista, te urednik i novinar Radija SVN i Svetonedeljske panorame. Povremeno surađuje s drugim medijima, od Zagreba, preko Dubrovnika, do Sydneya.

Komentari nisu dopušteni.