U rujnu počinje projekt „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave”

13. srpnja 2017.
Komentari isključeni
1.234 Pregleda

Upravljačko tijelo sa slovenskim i hrvatskim vodećim partnerima potpisalo je 4. srpnja 2017. u Sloveniji u Slovenskoj Bistrici ugovore o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020.

Program suradnje Slovenija – Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te poticanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.

U okviru 2. roka odobreno je 12 projekata u ukupnoj vrijednosti 11,5 milijuna eura europskoga sufinanciranja, i to jedanaest s područja očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa te jedan s područja zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja (http://www.si-hr.eu/hr2/projekti/odobreni-projekti/#togHYPERLINK “http://www.si-hr.eu/hr2/projekti/odobreni-projekti/”gHYPERLINK “http://www.si-hr.eu/hr2/projekti/odobreni-projekti/”le-id-2).

Jedan od odobrenih projekata je „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)“ . prijavljen je na Prioritetnu os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa, Specifični cilj: Očuvanje i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga ekosustava. Nositelj projekta je Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a partneri Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udruga BIOM iz Hrvatske te Nacionalni inštitut za biologijo i Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Glavni cilj projekta je povećanje stupnja očuvanosti kontinentalnih populacija crvenokljune čigre (Sterna hirundo) na područjima Natura 2000 u Hrvatskoj i Sloveniji kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja.

Novim pristupom, postavljanjem nepropusne podloge na šljunkovite otoke i izgradnjom splavi (platforme), povećat će se površina povoljnih gnjezdilišta u slovenskom i u hrvatskom dijelu projektnog područja. Ove aktivnosti će se provesti na četiri lokacije – Ptujska akumulacija (Natura 2000 Drava u Sloveniji), akumulacija Ormož (Natura 2000 Dravske akumulacije), šljunčara Abesinija (Natura 2000 Sava kod Hruščice) i šljunčara Rakitje uz Savu u Hrvatskoj. Vrijednost projekta je 579.182,35 EUR. Udio troškova aktivnosti JU Zeleni prsten u ukupnoj vrijednosti projekta je 40.910,00 EUR (7,25 %), a iznos koji mora osigurati iznosi 6.136,50 EUR. Planirani datum početka projekta je 1. rujan 2017., a završetak 29. veljače 2020. godine.

Ovaj projekt je nastavak i potvrda trogodišnje suradnje Zavoda za ornitologiju HAZU-a i Javne ustanove Zeleni prsten u provođenju monitoringa crvenokljunih čigri na području šljunčare Rakitje.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.