Zbog poreza na nekretnine prikupljaju se podaci o nekretninama

7. srpnja 2017.
Komentari isključeni
1.199 Pregleda

Porez na nekretnine svi će građani Hrvatske plaćati od prvog siječnja iduće godine. On će zamijeniti postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor. Porez na nekretnine zahvaća sve stambene i poslovne nekretnine, garaže, pomoćne prostore, kao i prostore bez posebne namjene. Porez obuhvaća i građevinsko zemljište na kojem se obavlja poslovna djelatnost kao i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja, a za koje je izdan akt o građenju.

U Gradu Samoboru dužni su do konca ove godine napraviti bazu podataka o nekretninama i poreznim obveznicima radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine. Zato iz Grada pozivaju vlasnike nekretnina da im najkasnije do 31. listopada ove godine dostave svoje podatke zajedno s podacima o nekretnini i to na obrascima koji će im biti dostavljeni na kućne adrese, a dostupni su i na Internet stranici Grada Samobora te u službenim prostorijama Grada Samobora.Obrasci se mogu dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor ili na e – mail:pne@samobor.hr.Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Samobora za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac. Više informacija potražite na web stranici grada Samobora.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.