Izdana građevinska dozvola za radove u Anin perivoju

28. travnja 2017.
Komentari isključeni
1.763 Pregleda

Zbog velikog interesa, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije obavještava širu javnost o tijeku aktivnosti vezano za izradu projektne dokumentacije za obnovu Anin-perivoja u Samoboru, najpoznatijeg dijela zaštićenog područja Park-šuma „Tepec-Palačnik-Stražnik“.

Priopćenje prenosimo u cijelosti!

Nakon što su početkom 2016. godine JU Zeleni prsten, Hrvatske šume i Grad Samobor potpisali Sporazum o suradnji na projektu obnove i održavanja krajobrazne, rekreativne i ekološke revitalizacije Park-šume „Tepec-Palačnik-Stražnik“, JU Zeleni prsten je izradila idejni projekt. Zahvaljujući podršci Grada Samobora, koji je sufinancirao 75% troškova, izrađen je glavni projekt krajobraznog uređenja Anin-perivoja. Ishođene su potrebne suglasnosti i potvrde glavnog projekta od nadležnih javnopravnih tijela: Ministarstva državne imovine, Hrvatskih šuma, Ministarstva kulture, Župe Sv. Anastazije, Upravnog odjela za prostorno uređenje Zagrebačke županije, HEP-a i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Samobora.

Dana 25. travnja 2017. godine Grad Samobor je izdao građevinsku dozvolu kojom se dozvoljava Javnoj ustanovi Zeleni prsten zahvat u prostoru, tj. krajobrazno uređenje Aninog perivoja u Samoboru na katastarskim česticama broj 3082, 3083 i 3084, K.O. Samobor.

Zahvaljujući pravovremeno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, u tijeku je prijava Projekta Multifunkcionalna obnova dijela Park-šume „Tepec-Palačnik-Stražnik“- Aninog perivoja s ciljem postizanja očuvanja prirodne baštine, edukacije posjetitelja i turističkog razvoja Samobora i okolice „Vraćanje starog sjaja“ na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. Poziv je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj Projekta je JU Zeleni prsten, a partneri Grad Samobor i Turistička zajednica Grada Samobora.

Ovim putem iz JU Zeleni prsten zahvaljuju Hrvatskim šumama Upravi šuma Podružnica Zagreb, Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture, Župi Sv. Anastazije, Ministarstvu državne imovine, HEP-u i Zagrebačkoj županiji što su prepoznali vrijednost i važnost očuvanja i revitalizacije Anin-perivoja kao dijela zaštićenog područja Park-šume „Tepec-Palačnik-Stražnik“, a posebno Gradu Samoboru na izdavanju građevinske dozvole u dva radna dana od zaprimanja zahtjeva.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.