Samoborski sportaši promotori akcije “Zavrtimo otpad”

15. ožujka 2017.
Komentari isključeni
812 Pregleda

U svrhu popularizacije akcije “Zavrtimo otpad” samoborski Komunalac osigurao je sportske dresove s natpisom i vizualnim identitetom akcije za sportske klubove na području Grada Samobora. Tako će dresove dobiti sportaši sljedećih klubova: Košarkaškog kluba Samobor, nogometnih klubova: Samobor, Zrinski, Bregana, Klokočevec, Galgovo, Rakov Potok, streličari iz Streličarskog kluba Samobor te rukometašice Ženskog rukometnog kluba Samobor. Dresove će predstavnicima kluba sutra u podne u prostorijama Komunalca predati direktor Ivica Karoglan i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec.

O AKCIJI

T.d. Komunalac d.o.o., Samobor je u proljeće 2016. godine pokrenulo niz akcija s ciljem smanjenja otpada koji završava na odlagalištu otpada te poticanja građana na odvojeno prikupljanje korisnog otpada. Tako se krenulo s podjelom kompostera za odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada svim građanima u gradskim četvrtima, koji su se prethodno putem anketnog listića izjasnili da žele preuzeti komposter za vlastite potrebe. Ukupno je podijeljeno 1300 kompostera po kućanstvima, a akcija se nastavlja provoditi na širem području grada Samobora. U ljeto 2016. godine pokrenuta je i akcija pod nazivom Zavrtimo otpad! za odvojeno prikupljanje otpada u zajedničkim prostorima višestambenih zgrada na području Samobora i Bregane.

Anketni listići, kojima su prikupljani podaci o zainteresiranosti suvlasnika, dostavljeni su svim višestambenim zgradama, a od ukupno 360 zgrada, javile su se 62 zgrade koje su pokazale interes. Suvlasnici su sami odlučivali na koji način žele odvajati otpad tako da će pojedine zgrade dobiti posude za papir, plastiku, staklo i metal, pojedine vreće u bojama na stalku unutar svojih zgrada, a nekoliko njih inzistiralo je na odvojenom prikupljanju otpada ispred zgrada tražeći da prostor u kojem će biti posude bude zaključan i nedostupan ostalim građanima. Želeći udovoljiti građanima koji žele odvojeno prikupljati otpad i omogućiti im odvajanje na njima najprihvatljiviji način, trgovačko društvo Komunalac d.o.o. osmislilo je potpuno novi proizvod za odvojeno prikupljanje otpada, koji funkcionira po principu vrtuljka. Riječ je o jedinstvenom žičanom boksu s vrtuljkom u kojem se nalaze četiri posude za odvajanje otpada u jednom dijelu te kontejner za miješani komunalni otpad u drugom dijelu boksa, koji ima mogućnost zaključavanja.

U planu je akciju odvojenog prikupljanja otpada proširiti na Tržnicu u Samoboru, sve javne ustanove Grada Samobora te u odgojno – obrazovne, vjerske, socijalne i zdravstvene ustanove na području Grada Samobora te na sve pravne osobe na području grada Samobora.

T.d. Komunalac d.o.o., Samobor intenzivno radi i na edukaciji. U cilju poticanja građana na odvojeno prikupljanje otpada, a ponajviše najmlađih generacija, odnosno predškolske i školske djece u nižim razredima osnovne škole, trgovačko društvo Komunalac d.o.o. organiziralo je edukacije o odvojenom prikupljanju otpada u svim vrtićima i školama na području Grada Samobora. Edukacija se provodi i u suradnji sa lokalnom radiostanicom koja emitira tjednu edukativnu emisiju pod nazivom EKO – EHO koja se bavi komunalno-ekološkim temama.

Također, tiskan je i letak Upute za kompostiranje te brošura pod nazivom U STANU ILI KUĆI, OTPAD ODVOJIT ODLUČI! koja je podijeljena svim korisnicima na području Grada Samobora, a u istoj je detaljno prikazano koje vrste otpada odlažemo u spremnike za papir, staklo, plastiku, metal, tekstil i drugo.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.