Inovativan način selektivnog prikupljanja otpada

15. srpnja 2016.
Komentari isključeni
1.767 Pregleda

“Zavrtimo otpad ” nova je akcija samoborskog Komunalca kojom žele smanjiti količinu otpada te potaknuti građane na odvojeno prikupljanje otpada. S tim su ciljem financirali nabavu potrebne komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada u zajedničkim prostorima višestambenih zgrada na području Samobora i Bregane.

Prije toga su ispitali potrebe građana poslavši suvlasnicima svih višestambenih zgrada anketne listiće. Od ukupno 360 zgrada, 62 zgrade pokazale su interes za selektivno prikupljanje otpada. Suvlasnici su sami odlučili na koji način žele odvajati otpad tako da će pojedine zgrade dobiti posude za papir, plastiku, staklo i metal, pojedine vreće u bojama na stalku unutar svojih zgrada, a nekoliko njih inzistiralo je na odvojenom prikupljanju otpada ispred zgrada tražeći da prostor u kojem će biti posude bude zaključan i nedostupan ostalim građanima. Želeći udovoljiti građanima koji žele odvojeno prikupljati otpad i omogućiti im odvajanje na njima najprihvatljiviji način, trgovačko društvo Komunalac d.o.o. izradilo je predmetni boks s vrtuljkom, a inovaciju koju je izradio inženjer Damir Hržić , danas je u sjedištu tvrtke predstavio direktor Komunalca, Ivica Karoglan.

“Riječ je o jedinstvenom žičanom boksu koji sadrži četiri posude za odvajanje otpada u jednom dijelu (posude za papir, staklo, metalnu i plastičnu ambalažu) te kontejner za miješani komunalni otpad u drugom dijelu boksa, s mogućnošću zaključavanja. Prva dva takva boksa postavljena su u Gajevoj ulici u Bregani, a u ovom pilot projektu mogu sudjelovati i drugi zainteresirani predstavnici zgrada koji žele selektirati otpad i smanjiti njegovu količinu” – rekao je direktor Komunalca Ivica Karoglan, pohvalivši tehničku službu i inž. Damira Hržića koji su proveli ideju u djelo.

boks otpad (757 x 673)

Odvojeno prikupljanje otpada na vrtuljku trebalo bi biti zanimljivo i najmlađim generacijama, koje nastojimo educirati o otpadu ovom i ostalim akcijama koje provodimo – dodao je Ivica Karoglan.

Prikupljanje otpada na inovativan način uvod je u velike projekte koje Komunalac ima , a vezano za izgradnju sortirnicu i kopostanu koje bi trebale zaživjeti na području Trebeža. ” Izrada potrebne dokumentacije je pri kraju, a sortirnica i kompostana, prostirat će se na 1 500 kvadratnih metara , a koštat će okvirno oko 3 milijuna eura s time da ćemo sredstva tražiti i iz EU fondova” – rekao je Ivica Karoglan.

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec pohvalio je sve koji su radili na ovom projektu naglasivši da je vrlo važno selektivno prikupljanje otpada kao i dovršetak projekta sortirnice i kompostane na Trebežu, budući da se na taj način smanjuje količina miješanog komunalnog otpada koji će se odvoziti na odlagalište u Davoru, a prikupljeni koristan otpad moći se prodati. Dobra vijest za sve građane je i da odvoz otpada neće poskupjeti.

karoglan 1 (757 x 568)

“Dobrom suradnjom s Komunalcem i kvalitetnim načinom rada puno možemo napraviti za naše građane što je u konačnici najvažnije “– zaključio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.