“Vjetar u leđa” za više pomoćnika u nastavi

30. studenoga 2015.
Komentari isključeni
1.394 Pregleda

Projekt „Vjetar u leđa“ koji se provodi u Samoboru, a omogućio je zapošljavanje 20 pomoćnika u nastavi za rad s ukupno 22 djece u četiri osnovne škole – Bogumil Toni, Samobor, Milan Lang te Mihael Šilobod predstavljen je danas u školskoj knjižnici Osnovne škole Samobor. Uvodno je sve ravnatelje škola, vrtića, pomoćnike u nastavi kao i druge stručne suradnike, pozdravio u ime domaćina ravnatelj škole Ivan Goran Matoš naglasivši kako mu je drago da u tom vrijednom projektu sudjeluje i Osnovna škola Samobor. Projekt je vrijedan oko milijun i 200 tisuća kuna , a 90% sredstava osigurava Europska unija naglasio je stručni gradski savjetnik Marijan Kižlin pojasnivši kako je do realizacije projekta došlo nakon što se Grad javio na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sredstva su osigurana za pomoćnike u nastavi za školsku godinu 2015./2016, a Grad će se i u buduće javiti na spomenuti natječaj kako bi i u narednom razdoblju pomoćnici u nastavi mogli raditi u samoborskim osnovnim školama – rekao je Marijan Kižlin.

pom u nastavi

Unazad nekoliko godina u Samoboru je radio samo jedan pomoćnik u nastavi i to preko Udruge “Idem”. Pokazalo se da je potreba za stručnim suradnicima sve veća, pa je ove godine Grad izdvojio sredstva za 11 pomoćnika u nastavi. “Kad se pojavio natječaj resornog ministarstva, a vezano za pomoćnike u nastavi to je bila prilika da Grad pomogne učenicima s teškoćama zapošljavanjem većeg broja pomoćnika u nastavi, jer nema dovoljno vlastitih sredstava” – pojasnila je voditeljica projekta “Vjetar u leđa”, Marija Galic Kotarski. Grad je na natječaj aplicirao u srpnju ove godine, a provođenje projekta počelo je u rujnu kad je u Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta potpisan ugovor o dodijeli bespovratnih sredstva. Potom je uslijedio niz operativnih zadataka, od raspisivanja natječaja za pomoćnike, do njihove edukacije i ostaloga. Nekoliko je ciljeva projekta.
Osim kvalitetnijeg obrazovanja učenicima s teškoćama u razvoju, ovim projektom olakšava se rad učitelja i daje podrška roditeljima te se učenicima omogućava lakša integracija u društvenu zajednicu.

Zadane ciljeve pokušat će ostvariti škola Bogumil Toni sa 6 pomoćnika u nastavi koji rade sa osmero djece, škola Mihael Šilobod ima 3 pomoćnika za troje djece, Milan Lang 6 pomoćnika za isto toliko djece i škola Samobor 5 pomoćnika za petero djece.

O značaju pomoćnika u nastavi govorila je predsjednica samoborske udruge “Idem”, Vesna Hude. Centar inkluzivne potpore “Idem” i samoborska podružnica već dugi niz godina daju stručnu pomoć djeci s teškoćama u razvoju i s obzirom na veliko iskustvo proveli su edukaciju za osobe koje su u Samoboru zaposlene kao pomoćnici u nastavi.

Vesna Hude je istaknula i kako grad Samobor rad Udruge “Idem” podržava već nekoliko godina što je omogućilo da se sve više djece uključi u redovni sustav školovanja. No potreba za pomoćnicima u nastavi je znatno veća. Primjerice 2010. godine u Hrvatskoj je u redovni sustav školovanja bilo uključeno 15 tisuća djece s teškoćama u razvoju, što je svega 30% od ukupnog broja. Mnoga djeca koja su sada dobila pomoćnika u nastavi već su pohađala program Udruge “Idem”, a cilj je kaže Vesna Hude što ranije prepoznati djecu s teškoćama u razvoju i pružiti im potrebnu pomoć. Nekoliko je programa koje Udruga provodi, a s djecom se radi individualno i u grupi. Već 15 godina djeluju na više lokacija i to u školi Littera i u nekoliko vrtića. Cilj je edukacijske inkluzije da djeca dobiju obrazovanja sukladno njihovim sposobnostima u redovnom sustavu. Postoji i model pomoći putem mobilnih stručnih timova, no još nije zaživio u praksi tako škole mogu dobiti i pomoć stručnih suradnika kojih nemaju. Postoje i teškoće u edukacijskoj inkluziji, a to su pitanje edukacije nastavnika, opremljenost škola i postoji li zakonska regulativa za pomoćnike u nastavi i slično. Cilj je da se omogući što većem broju djece s teškoćama u razvoju kao i darovitima da dobiju priliku za kvalitetno obrazovanje kao i ona djeca koja nemaju teškoća – zaključila je Vesna Hude.

Pozitivno iskustvo u radu s djecom s teškoćama opisala je Željka Ceglec koja taj posao radi već tri godine, a svim pomoćnicima na nastavi zahvalio je pročelnik za društvene djelatnosti Juro Horvat. Rekao je kako su koristi ovog projekta višestruke. Djeci s teškoćama daje se edukacija koja će im pomoći u budućem životu, dana je prilika za rad stručnim nezaposlenim osobama s područja Samobora, a dobro je i to što je projekt održiv te će se nastaviti provoditi barem idućih 5 godina.

Anja Franić - Modrić

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti 2002.godine, honorarno radeći za mjesečnik "Naš Samobor" te magazin Reader' s Digest. Za Radio Samobor radi od 2008. godine.

Komentari nisu dopušteni.