Traži se lokacija i motritelj za klimatološku postaju u Samoboru

30. srpnja 2014.
Komentari isključeni
2.316 Pregleda

Prvi poticaji za uspostavu meteoroloških motrenja na području Grada Samobora (Grad) bili su vezani uz tadašnje „klimatsko lječilište“ – Hidropatski zavod, još daleke 1898 godine. Ta motrenja su bila kratkog vijeka tako da Samobor dobiva klimatološku postaju tek 1950. godine na Bistracu,  i tamo ostaje sve do 1972. godine. Tada se seli u današnju ulicu Andrije Hebranga ,(obitelj Štajminger), gdje ostaje do 1994. godine, kada je preuzima obitelj Razum u istoj ulici.

Zbog nereprezentativnosti lokacije ,(prevelika izgradnja objekata i cesta), klimatološka postaja je 2008. godine preseljena kod obitelji Stanić u Langovu ulicu gdje je radila sve do smrti motritelja  Antuna Stanića, krajem 2013. godine. Trenutno, u Samoboru nema klimatološke postaje pa DHMZ traži novu lokaciju za postaju kao i neprofesionalnog motritelja (uz novčanu naknadu) za obavljanje poslova motrenja na toj lokaciji.

Zahtjevi za lokaciju su slijedeći:

• da bude reprezentativno u meteorološkom smislu, tj. da ima takav položaj na kome će
opažene i izmjerene meteorološke pojave i elementi predstavljati vrijeme, a time i klimu
što šire okolice
• da bude na otvorenom prostoru kako bi zrak slobodno strujao sa svih strana
• da u njegovoj blizini nema predmeta ni objekata koji bi utjecali na pojave i elemente koji
se opažaju i mjere na meteorološkoj postaji
• da tlo na kome se predviđa njeno postavljanje odgovara prirodnim uvjetima tog kraja
• da ne bude na nagnutom tlu, na grebenu, uz strmu obalu, prijevoju ili u njihovoj blizini
• da zemljište motrilišta bude po mogućnosti obraslo travom, ako to prirodni uvjeti
dopuštaju
• da se ne planira nikakva izgradnja u neposrednoj blizini mjesta određenog za
meteorološku postaju
• površina zemljišta na kome će se postaviti meteorološka postaja uvjetovana je
rangom meteorološke postaje i mjesnim prilikama, u pravilu najmanje 6×6 m.

Radni zadaci motritelja su:

Rad na meteorološkoj postaji je vrlo zahtjevan i odgovoran jer svaki dan motritelj mora izaći na motrenje u 7, 14 i 21 sat po lokalnom vremenu (približno srednjoeuropsko vrijeme) bez obzira na vremenske prilike, te uz to tijekom cijelog dana pratiti sve meteorološke pojave. Sva opažanja i mjerenja motritelj je dužan zapisivati u Klimatološki dnevnik te isti dostavljati do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada za rad motritelja koju daje DHMZ, određena je državnim proračunom, iznosi od 500 do 800 kuna mjesečno. U slučaju dogovora s institucijama Grada moguće je postići i dodatno sufinanciranje jer se tada podatke motrenja u 7 i 14 sati odmah javlja telefonom u DHMZ, a za potrebe svakodnevne objave u medijima.

Više informacija o radu na klimatološkoj postaji možete pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Kontakt osobe iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su:
Davor Tomšić, dipl. ing., načelnik Sektora za motrenje vremena i klime, tel. 01/4565-720,
Zvonko Žibrat, dipl. ing., voditelj Službe za meteorološka motrenja, tel. 01/4565-723,
Branko Cividini, dipl. ing., voditelj Odjela mreže meteoroloških postaja, tel. 01/4565-707.

Mislav Maroević

Novinarstvom se aktivno počeo baviti 1976. u danas kultnom magazinu Svijet. Radijsku karijeru započinje 1978. godine na Radio Samoboru. Početkom devedesetih godina podiže obiteljsku tvrtku Matis, koja 2004. godine dobiva koncesiju Radio Samobora.

Komentari nisu dopušteni.