CISOK za unapređenje zapošljavanja

22. srpnja 2013.
Komentari isključeni
813 Pregleda

Među prioritetnim ciljevima strategije razvoja Europske Unije – Europa 2020 je povećanje zaposlenosti (na 75%) i stupnja obrazovanja (smanjenje
broja učenika koji rano prekidaju obrazovanje na ispod 10% i postizanje diplome trećeg stupnja obrazovanja za bar 40% mladih). Za postizanje tako
ambiciozno postavljenih ciljeva potrebno je pružiti odgovarajući sustav informiranja i savjetovanja kako bi konačni izbor bio u skladu s
profesionalnim interesima pojedinca.

Dostupna i prilagodljiva usluga profesionalnog usmjeravanja

Da bi što veći broj zainteresiranih
imao mogućnosti pristupa uslugama profesionalnog usmjeravanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje otvara posebne područne Centre za informiranje i
savjetovanje o karijeri (CISOK). Otvaranje CISOK centara omogućeno je u okviru IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj
ljudskih potencijala“, a njegova ukupna vrijednost iznosi 3.700.000 EUR. Centri će biti otvoreni za sve zainteresirane koji trebaju informacije i
savjete vezane uz daljnji profesionalni razvoj i traženje posla, te će u Hrvatsku prenositi najbolje prakse i iskustva sličnih ustanova iz Europske
unije.

CISOK – središnja mjesta za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje

Osnovna svrha CISOK centara je pružanje usluga
cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja svima koji su zainteresirani za razvoj karijere. Među njih se ubrajaju učenici osnovnih i srednjih
škola, studenti, nezaposlene osobe i zaposlene osobe koje razmišljaju o promjeni posla ili karijere, poslodavci, roditelji i škole. Uz individualno
i grupno informiranje, u CISOK centrima moguće je dobiti stručno savjetovanje o načinima traženja i stvaranja poslovnih prilika te unapređenja
metoda traženja posla. Ujedno, u CISOK centrima će se moći dobiti informacije i podrška vezana uz Program – EU garancija za mladei s kojim se
mlade uvodi na tržište rada i informira o dostupnosti suportivnih mjera s kojima mogu dalje razvijati kompetencije i osposobljavati se za
specifična radna mjesta i nakon završetka formalnog obrazovanja.
U novootvorenim centrima planira se daljnje praćenje učinkovitosti
zapošljavanja i posredovanja pri zapošljavanju. Predstojnici područnih ureda HZZ-a ujedno će biti i predstojnici novih CISOK centara. Pokretanje
CISOK centara započinje pilot projektom u okviru kojega se tijekom srpnja 2013. godine otvaraju centri u sedam županijskih središta, Zagrebu na
dvije lokacije, Osijeku, Koprivnici, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Šibeniku i Zadru.

EU garancija za mlade

Republika Hrvatska je
pristupanjem Europskoj uniji prihvatila program Garancije za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada kako bi se
osigurala njihova budućnost te smanjio rastući broj mladih nezaposlenih osoba. Provedba programa je započela 1. srpnja 2013. godine proširenjem
već postojećeg paketa mjera za mlade „Mladi i kreativni“ s dodatnih 11 mjera s kojima se radi na podizanju kompetencija važnih za upravljanje
karijerom i pripremi mladih za tržište rada.
Budući program Garancija za mlade službeno počinje s provedbom u Europskoj uniji 1. siječnja
2014., tada će i Republici Hrvatskoj biti dostupa financijska sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina, a dodatne mjere koje se provode
unutar programa će se financirati iz Europskog socijalnog fonda ESF-a i državnog proračuna.

radiosamobor.hr

Web stranica na domeni radiosamobor.hr pokrenuta je 2008. godine. Dvije godine kasnije prvim redizajnom i količinom objavljenih članaka postaje portal. Drugi redizajn i promjenu funkcionalnosti doživljava 2014. godine.

Komentari nisu dopušteni.